Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

For-offentlig høring: Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion Gremmeløkkevej 6, 5592 Ejby

Ejeren af Gremmeløkkevej 6, 5592 Ejby, ønsker at udnytte eksisterende svinestalde med et produktionsareal på i alt 3.074 m2 fuldt ud til produktion af smågrise og slagtesvin. Der inddrages ikke nye arealer til produktion af svin. Fuld udnyttelse af eksisterende stalde kræver miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a.

Ejeren af Gremmeløkkevej 6 har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til Middelfart Kommune.

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug skal i henhold til husdyrbruglovens bestemmelser offentligt annonceres. I perioden 28. november til 12. december 2018 har interesserede mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål til den ansøgte miljøgodkendelse af svineproduktion.

Ejendommens gældende miljøgodkendelse tillader en årlig produktion på 15.323 slagtesvin (30-107 kg). På grund af stigende effektivitet (kortere produktionstid) kan der produceres flere svin på det samme staldareal. Miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a vil være en tilladelse til at producere det antal smågrise/slagtesvin, der i henhold til anden lovgivning (herunder primært dyrevelfærdsloven) lovligt kan produceres på de 3.074 m2 produktionsareal i eksisterende svinestalde. 721 m2 anvendes kun til produktion af smågrise. 2.353 m2 anvendes som udgangspunkt til produktion af slagtesvin, men kan også anvendes til produktion af smågrise.
Perioden frem til 12. december 2018 er første mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål til det ansøgte. Samtidigt er der mulighed for at anmode om at få tilsendt forslag til miljøgodkendelse, når det senere sendes i høring.

Efter den for-offentlige høring udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en redegørelse, der vurderer det ansøgtes virkninger på miljøet. Redegørelsen indgår i et forslag til miljøgodkendelse af det ansøgte.

Når forslag til miljøgodkendelse offentliggøres, er der igen mulighed for at komme med bemærkninger. Forslaget sendes til ansøger, husdyrbrugets nærmeste naboer samt til dem, der i forbindelse med den for-offentlige høring har anmodet om at få forslaget tilsendt. Herefter meddeler Kommunen godkendelse af eller afslag på det ansøgte.

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Bemærkninger skal sendes til kommunen senest den 12. december 2018. Skriv venligst dit navn og din adresse på brevet samt sagsnr. 2018-015027.

Eventuelle bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling af miljøgodkendelsen og kan f.eks. medføre projekttilpasninger. Husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelser giver dog kun mulighed for at regulere nogle forhold på et husdyrbrug. Er bestemte krav til f.eks. lugt og ammoniaktab opfyldt, skal der meddeles godkendelse.

28.november 2018