Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Udvidelse af svineproduktionen på Bogensevej 112a, 5466 Asperup

Ejeren af Bogensevej 112a, 5466 Asperup ønsker at udvide svineproduktionen på ejendommen, og har indsendt en ansøgning om § 16a miljøgodkendelse til Middelfart Kommune.

Ansøgningen skal offentligt annonceres i henhold til Husdyrbruglovens Bestemmelser.
I perioden 9. maj 2018 til 30. maj 2018 har interesserede mulighed for at komme med kommentarer, bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen.

Produktionen ønskes udvidet med en ny stald med et grundareal på ca. 1700 m2 placeret nord for eksisterende stald samt 2 nye gyllebeholdere begge på 3500 m3 placeret ved siden af eksisterende gyllebeholder. De nye beholdere vil få teltoverdækning tilsvarende eksisterende beholder.

Produktionsarealet i eksisterende stald er på 1206 m2, produktionsarealet i den nye stald er på 1475 m2.
Produktionsarealet er det areal i bygningen, hvor dyrene kan stå opstaldet. Der søges om fleksibilitet i begge staldanlæg med mulighed for produktion af smågrise og/eller slagtesvin. Hvis der f.eks. kun produceres slagtesvin fra 30-110 kg vil der være plads til ca. 1855 slagtesvin i eksisterende stald og ca. 2270 slagtesvin i den nye stald ad gangen.

Offentligheden kan ved flere lejligheder komme med kommentarer, bemærkninger og/eller spørgsmål til udvidelsen. Perioden frem til 30. maj 2018 er første mulighed for at bringe relevant information frem i sagen. Herefter udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en redegørelse, der vurderer virkninger på miljøet. Redegørelsen indgår i et forslag til miljøgodkendelse af projektet.

Der er igen mulighed for at kommentere på projektet, når forslaget offentliggøres. Samtidig sendes forslaget til ansøger, husdyrbrugets nærmeste naboer samt enhver der i annonceringsperioden har anmodet herom. Herefter meddeler Kommunen godkendelse af eller afslag på projektet.

Yderligere oplysninger kan fås hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Idéer, forslag og synspunkter skal indsendes senest den 30. maj 2018 til samme adresse eller til teknik@Middelfart.dk. Skriv venligst dit navn og din adresse på brevet samt j.nr. 2018-007796.

Eventuelle bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling af miljøgodkendelsen og kan f.eks. medføre projekttilpasninger. Husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelser giver dog kun mulighed for at regulere nogle forhold på et husdyrbrug. Er bestemte krav til f.eks. lugt og ammoniaktab opfyldt, skal der meddeles godkendelse 

09.maj 2018