Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

§ 12 miljøgodkendelse af svineproduktionen på Hovvej 56, 5591 Gelsted

I henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune tilladelse til udvidelse af svineproduktionen på Hovvej 56, 5591 Gelsted

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen.

Klagefristen er således den 8. marts 2018 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. 

Afgørelsen kan ses her.

08.februar 2018