Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin Assensvej Syd til afløb fra Svenstrup

Middelfart Kommune har givet tilladelse til udledning af regnvand fra regnvandsbassin ved Ellebækvej i Skrillinge til recipienten Afløb fra Svenstrup efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1

Projektet omfatter etablering af et regnvandsbassin. Udløbet fra bassinet udføres med dykket ledning. På udløbsledningen placeres en reguleringsbrønd, hvori der etableres et skydespjæld, så afløbet fra bassinet kan spærres.

Projektet vil sikre en forbedret rensning af regnvandet, samt neddrosle regnvandsmængden inden det udledes til recipienten. Desuden vil der være en reduceret risiko for udledning og nedsivning af olie- og kemikalieudslip som følge af uheld, da spild kan opsamles i bassinet.

Klagefristen løber i 4 uger fra den 10. august til den 7. september 2017.08.10

Afgørelsen kan ses her.

10.august 2017