Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

§12 stk. 3 tillæg til miljøgodkendelse af malkekvægsbesætningen på Højsholmvej 10, 5591 Gelsted

I henhold til § 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune tilladelse til udvidelse af malkekvægsbesætningen på Højsholmvej 10, 5591 Gelsted.

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen. Klagefristen er således den 28. december 2017 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Afgørelsen kan ses her.30.november 2017