Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Kommunal rottebekæmpelse

I de næste par måneder vil visse ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper i forbindelse med de særlige tilsyn i landzone, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Hvor rottebekæmperen ikke træffer nogen hjemme, vil der blive lagt en seddel, der angiver, hvem du skal henvende dig til, hvis du har rotter.

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse, undgå utilsigtede forgiftninger og unødig resistensudvikling må der ikke udleveres gift til borgere hverken på almindelige ejendomme eller på lukkede svinebesætninger. Den kommunale rottebekæmper skal med andre ord ind på ejendommen og selv bekæmpe rotter. Det giver langt det bedste resultat. Ud over at du ikke selv må foretage bekæmpelse af rotter med gift, er også besiddelse af rottegift forbudt.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis du henvender sig til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.  Det understreges at alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone til en hver tid, dvs. også udenfor perioden for de særlige landzonetilsyn, kan henvende sig til kommunen vedrørende rottebekæmpelse.

Bemærk endvidere at ejer eller dennes repræsentant skal være hjemme når skadedyrsbekæmperen kommer på besøg.

Såfremt du konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal du hurtigst muligt anmelde rotter, ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen, på kommunens hjemmeside. Du kan også ringe til Anticimex´s kundeservice på telefon nr. 96 32 00 65

Venlig hilsen
Middelfart Kommune

19.april 2017