Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

DMI har varslet forhøjet vandstand i Middelfart Kommune

VARSEL: 29. oktober 2017 har DMI kl. 10.29 varslet yderligere forhøjet vandstand i den nordlige del af Middelfart Kommune særligt kl. 18-02 i nat. Prognosen er 1,4-1,8 m over dagligt vande, og derfor er kriseberedskabet i kommunen nu aktiveret. Krisestaben er i gang med at kortlægge de berørte adresser og kontakter grundejerne. Derudover er der depoter med sandsække og sand på vej til grundejere i de berørte områder.

Kl. 11 i dag var krisestaben i Middelfart Kommune samlet for at drøfte situationen om den varslede forhøjede vandstand langs kommunens nordkyst. Formanden for krisestaben, kommunaldirektør Steen Vinderslev fortæller:

”Vi har været i dialog med den Lokale Beredskabsstab i Odense (LBS), og har forholdt os til DMIs varsel, derfor har krisestaben iværksat tre ting. For det første, så har vi kortlagt de første ca. 150 adresser, som særligt er i risikozonen i områderne ved Vejlby Fed, Pilemarken og Varbjerg Strand. Her får grundejerne i løbet af kort tid en besked i deres digitale postkasse om at sikre deres ejendom. For det andet, så er vi i gang med at køre sand og sække ud i de berørte områder, så folk selv kan sikre deres huse bedst muligt inden i aften. Og sidst men ikke mindst, så har vi bedt om assistance fra NOST’en (National Operativ STab) i form af en flydespærre”.

Kommunens entreprenørafdeling har siden i går haft særlig opmærksomhed på diget ved Varbjerg Strand, som blev forstærket i går og igen her til morgen.

DMI har udsendt to varsler for kommunen. Et for Nordfyn og et for nordlige Lillebælt. Steen Vinderslev fortæller:

”Konkret har DMI varslet en vandstand på op til 1,8 m over normalen i aften ca. kl. 21 på Nordfyn. I Middelfart Kommune gælder det strækningen fra Kasmose Skov og mod øst. Der er også varslet en stigning i vandstanden i det nordlige Lillebælt på 1,6 m. fra Kasmose skov og ned til Gals Klint. Stigningen sker fra kl. 15 og frem. Så lige nu er der ved at blive kørt depoter med sand og sække ud til de berørte områder.”

Adresser for depoter med sække og sand:

Der er foreløbigt oprettet depoter på lokationer:

Vejlby Fed:

  • På hjørnet af Rigelvej og Hovkrogvej ved Campingpladsen (flyttet ned af vejen)
  • På hjørnet af Orionvej og Stjernevænget

Vejlby Fed/Båring Vig:

  • På Pilevangsvej ved Kystvejen

Varbjerg Strand:

  • På hjørnet af Varbjergvej og Feddet

Strib:

  • Ved Strandvejen 201, v/Roklubben

Middelfart:

  • Lillebæltværftet på Gl.Havn

Prognosen fra DMI er på 1,4-1,8 meter over normal vandstand og varslet gælder fra kl. 18 den 29. oktober til den 30. kl. 02.

 

DMIs varsel om forhøjet vandstand.

Udsendt 29. oktober 2017 10:29

Gyldig fra 29. oktober 2017 18:00. Gyldig til 30. oktober 2017 02:00

Nordfyns kyst: Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.4 og 1.8 m over DVR.

Beskyt dig selv og din ejendom. Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden op-fordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder samt efterkomme rådgivning fra myndighederne.

Nordlige Lillebælt: Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.3 og 1.6 m over DVR.

Vær forberedt på hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder.

 

Yderligere information

For yderligere informationer henviser vi til:

Kontakt:
Steen Vinderslev, Middelfart Kommune. Tlf.: 6020 5050
Claus Lund, TrekantBrand. Tlf: 40466785

Pressekontakt: Mie Spuur Simonsen. Tlf: 2160 4641. mie.spuursimonsen@middelfart.dk29.oktober 2017