Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Supplerende høring i forbindelse med lokalplanforslag 163 - Middelfart Marina

Økonomiudvalget vedtog på deres møde den 27. november 2017, at foretage supplerende offentlig høring til forslag til Lokalplan nr. 163 for Middelfart Marina.

I forhold til det oprindelige lokalplanforslag er der fremkommet ønske om mulighed for yderligere byggeri på molen – 5 mindre bygninger til aktivitetsformål. Bygningerne skal understøtte ønsket om øget liv på marinaen. Der er for at synliggøre det påtænkte byggeri udarbejdet visualiseringer. Endelig justeres afgrænsningen mod kysten, hvor det nye slæbested tænkes etableret.

Her kan du se supplerende høringsforslag til Lokalplan 163.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 14. december 2017 til 8. januar 2018. I den periode kan du også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby hvorfra det også kan udleveres.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 8. januar 2018 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 14. december 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Teknisk Udvalg

14.december 2017