Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Middelfart Byråd har afholdt konstituerende møde

Mandag den 4. december 2017 kl. 19.00

Middelfart Byråd holdt konstituerende møde mandag d. 4. december 2017 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden
135. Valg af formand
136. Valg af næstformænd
137. Konstitueringsaftale pr. 1. januar 2018
138. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester

Mødedeltagere:
Alex Gren (A)
Allan Buch (A)
Anni B. Tyrrestrup (O)
Bo Juul Nielsen (V)
Christian Martins Kromann (V)
Esben Erichsen (A)
Finn Ole Christiansen (A)
Jacob Nielsen (A)
Jens Backer Mogensen (A)
Johannes Lundsfryd Jensen (A)
John Kruse (A)
Kaj Johansen (A)
Kaj Piilgaard Nielsen (V)
Karin Riishede (V)
Kim Lund (V)
Lars Vigsø (A)
Mikkel Dragmose-Hansen (F)
Morten Weiss-Pedersen (C)
Paw Nielsen (Ø)
Per Vismark (A)
Peter Storm (A)
Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A)
Steffen Daugaard (O)
Ulla Sørensen (A)

Afbud:
Finn Ole Christiansen deltog som suppleant for Anja Reilev.

Dagsorden
135. Valg af formand
136. Valg af næstformænd
137. Konstitueringsaftale pr. 1. januar 2018
138. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester
Lukket referat
Ingen sager.

Åbne sager

135. Valg af formand
Sagsnr.: 2017-021073
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:
Valg af formand.

Forvaltningen foreslår:
- At Byrådet foretager valg af borgmester for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsbeskrivelse:
Forud for Byrådets konstiterende møde den 4. december 2017 er der ikke anmeldt stemmeforbund.

Valg af borgmester i henhold til styrelseslovens § 6 og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2.

Indvalgt i Middelfart Byråd for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 er:

1. Johannes Lundsfryd Jensen, Socialdemokratiet
2. Lars Vigsø, Socialdemokratiet
3. Regitze Tilma, Venstre
4. Jens Backer Mogensen, Socialdemokratiet
5. Steen Dahlstrøm, Socialdemokratiet
6. Kaj Johansen, Socialdemokratiet
7. Kaj Piilgaard Nielsen, Venstre
8. Anni Tyrrestrup, Dansk Folkeparti
9. Alex Gren, Socialdemokratiet
10. John Kruse, Socialdemokratiet
11. Karin Riishede, Venstre
12. Ulla Sørensen, Socialdemokratiet
13. Mikkel Dragmose-Hansen, SF - Socialistisk Folkeparti
14. Allan Buch, Socialdemokratiet
15. Christian Kromann, Venstre
16. Anja Reilev, Socialdemokratiet
17. Paw Nielsen, Enhedslisten
18. Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti
19. Steffen Daugaard, Dansk Folkeparti
20. Esben Erichsen, Socialdemokratiet
21. Kim Lund, Venstre
22. Per Vismark, Socialdemokratiet
23. Jacob Nielsen, Socialdemokratiet
24. Peter Storm, Socialdemokratiet
25. Bo Juul Nielsen, Venstre

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 4. december 2017, kl. 19.00.

Beslutning:
Johannes Lundsfryd Jensen blev enstemmigt vedtaget til borgmesterposten.
Finn Ole Christiansen deltog som suppleant for Anja Reilev.


136. Valg af næstformænd
Sagsnr.: 2017-021073
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:
Valg af næstformænd.

Forvaltningen foreslår:
- At Byrådet foretager valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsbeskrivelse:
Forud for Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 er der ikke anmeldt stemmeforbund.

Valg af 1. og 2. viceborgmester i henhold til styrelseslovens § 6 og styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommune ikker er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 4. december 2017, kl. 19.00.

Beslutning:
Anni Tyrrestrup blev valgt til 1. viceborgmester
Ulla Sørensen blev valgt til 2. viceborgmester
Finn Ole Christiansen deltog som suppleant for Anja Reilev


137. Konstitueringsaftale pr. 1. januar 2018
Sagsnr.: 2017-021073
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:
Konstitueringsaftale pr. 1. januar 2018.

Forvaltningen foreslår:
- At Byrådet foretager valg af Økonomiudvalg og stående udvalg samt udpegning og indstillinger til udvalg, kommissioner og nævn mv. for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 i henhold til konstitueringsliste 2018 - 2021.

Sagsbeskrivelse:
Forud for Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 er der ikke anmeldt stemmeforbund.

Alle grupper i Middelfart Byråd har aftalt at indgå fælles aftale om konstitueringen for den kommende byrådsperiode.

Valg af Økonomiudvalg og de stående udvalg samt udpegning og indstillinger til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv. pr. 1. januar 2018 - 31. december 2021 er således sket i enighed.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 4. december 2017, kl. 19.00.

Bilag:
- Klik her for bilag til pkt. 137.

Beslutning:
Udpegning blev godkendt.
Finn Ole Christiansen deltog som suppleant for Anja Reilev.


138. Vederlag til 1. og 2. viceborgmester
Sagsnr.: 2017-021073
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:
Vederlag til 1. og 2. viceborgmester.

Forvaltningen foreslår:
Det indstilles, at 1. viceborgmester i valgperioden 2018 - 2021 ydes et vederlag, der svarer til 6 % af borgmesterens vederlag, og at 2. viceborgmester i valgperioden 2018 - 2021 ydes et vederlag, der svarer til 4 % af borgmesterens vederlag.

Sagsbeskrivelse:
Det samlede vederlag til 1. og 2. viceborgmester kan højest udgøre 10 % af borgmesterens vederlag, jf. styrelseslovens § 34, stk. 2, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 12.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 4. december 2017, kl. 19.00.

Beslutning:
Godkendt.

05.december 2017