Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Kommunen klar med ny plan

Påsken nærmer sig, foråret bryder frem. Men der sker også noget på nettet – på www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017. Her er forslaget til en ny kommuneplan for Middelfart Kommune og Trekantområdet sprunget ud, og den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2017 startet.

Luftfoto Middelfart

Hvert fjerde år vedtager kommunerne en ny kommuneplan, som sætter retning og giver rammerne for den fysiske udvikling af kommunen de kommende år. F.eks. hvor skal der være erhvervsområder, hvor kan der udvikles boligområder, og hvor er der natur, som vi skal passe på.

Middelfart Byråd vedtog Forslag til Kommuneplan 2017 på byrådsmødet i marts, og nu sættes høringen blandt borgere, virksomheder og andre i gang. Der er planlagt et borgermøde d. 10. maj om planen, og alle kan indsende bemærkninger til planen senest d. 6. juni.

Nye emner i kommuneplanen
En stor del af kommuneplanen er der ikke pillet ved. Den nugældende kommuneplan, der blev vedtaget i 2013, er så ”langtidsholdbar”, at der kun er foretaget små ændringer. Der er allerede arealer til nye boliger, så der er byggemuligheder i alle bysamfund i kommunen til at dække behovet i de kommende år, fortæller borgmester Steen Dahlstrøm.

- Til gengæld har vi behov for at kunne tilbyde flere og større arealer til erhvervsudvikling, og derfor har vi i den ny kommuneplan indarbejdet et ca. 40 ha stort areal til nyt erhvervsområde i den vestlige kant af Middelfart - ud til motorvejsafkørslen ved Aulbyvej, forklarer Steen Dahlstrøm.

Borgmesteren nævner et par andre nyskabelser i Kommuneplan 2017: Det ene er et nyt kapitel om Naturpark Lillebælt, der er lavet i samarbejde med Fredericia og Kolding kommuner. Det andet er et nyt hovedkapitel om Byudvikling og Klimalaboratoriet. Borgmesteren forklarer:

Det handler om, hvordan vi arbejder med klimaløsninger. Så de samtidig med at være et lokalt bidrag til løsningen på de store klimaudfordringer også bidrager til at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo, med attraktive og levende bymiljøer.

Fælles plan for Trekantområdet
En stor del af kommuneplanforslaget er lavet i fællesskab med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Det er ifølge borgmester Steen Dahlstrøm en styrke ved planen.

- I Trekantområdet har vi en fælles vækststrategi, der fokuserer på et tæt samarbejde i de 7 kommuner om især erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur. På den måde står vi stærkt i forhold til de andre større byregioner i Danmark. Vi udmønter vækststrategien blandt andet i den fælles del af kommuneplanen, hvor vi denne gang har haft særligt fokus på attraktive boligmiljøer i Trekantområdet samt forbedret adgang og kvalitet i natur- og kystområderne.

Borgermøde 10. maj
Byrådet inviterer til informations- og debatmøde om planen onsdag d. 10. maj kl. 19.00 i Middelfartsalen på KulturØen. Her vil der også være mulighed for at få demonstreret den digitale kommuneplan: www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017.

Har man bemærkninger eller forslag til ændringer af planen, så skal de sendes til kommunen senest d. 6. juni. Det kan gøres direkte fra den digitale plan ved hjælp af funktionen "Din Kommentar", der findes øverst på alle siderne.

For yderligere information kontakt:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858
Kommunaldirektør Steen Vinderslev. Tlf 8888 5050/6020 5050
Vibeke Nørby. Tlf. 8888 4798, e-mail: vibeke.norby@middelfart.dk

 

10.april 2017