Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Her er de berørte områder – og hvor du kan få hjælp til at sikre din ejendom

Middelfart Kommunes krisestab har nu kortlagt de mest berørte områder af den forhøjede vandstand. Det drejer sig om følgende adresser mærket med X (boliger bag ved diger indgår ikke).

X = Ved forhøjet vandstand kan det give problemer på den pågældende adresse.

 

Adresse

Kote

1,25

Kote

1,5

Kote 1,75

Gals Klintvej11, 11 A

 

X

X

Hindsgavls Bro 1

 

X

X

Oddevejen 6 – Fænøsund gods

 

X

X

Teglgårdsvej 91

Lavtliggende skure

 

 

X

Vestre Hougvej 84

 

X

X

Østre Hougvej 104

 

 

X

Skillinge Strand 74

 

 

X

Sølystvej 6 (udhuse)

 

 

X

 

 

 

 

Svinøvej 36A

X

X

X

Svinøvej 37

X

X

X

Fjordvej 70B

 

X

X

Fjordvej 70A

X

X

X

 

 

 

 

Svinøvej 56

X

X

X

Svinøvej 58

 

 

X

 

 

 

 

Ronæsbrovej 12B

X

X

X

Ronæsbrovej 12, 12A

 

X

X

 

 

 

 

Juul Nielsensvej 2,23

 

X

X

Juul Nielsensvej 6,7,8,
9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,24,26,27,
32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,

X(1,00)

X

X

Juul Nielsens Vej 4,5,
25,28,29,30,31,

X

X

X

Juul Nielsens vej 3

 

 

X

Holmevej 1,3,5,20

X(1,00)

X

X

Holmevej 2,6,8,10,12,14,16,18

 

X

X

Rudvej 14

 

X

X

 

 

 

 

 

Adresser nord for Gals Klint

 

Adresse

Kote

1,25

Søbadet (½ over kote 1,5)

(1,35)

Kongebrovej 64,66,

X

Kongebrovej 68 (Grimmermosehuset ½ over kote 1,5)

 

 

 

Havnegade 96, 98

X

 

 

Gl. Strandvej 17 (lysthus?), 49, 55 (skur), 63, 65, 121, 124A,

X

Strandvejen 33 (udhuse),35A, 265

X

 

 

Tjærepletten 38A,

X

 

 

Varbjerg Strand

Engdraget 12-16, 20-22,24,28,30, 34-50,

 

X

Bakkevej 13

X

Åvej 3

X

Åvænget 2,4,3,5,7

X

 

 

 

Hvem gør hvad:
Det er dit eget ansvar, som boligejer at sikre din ejendom mod forhøjet vandstand.
Middelfart Kommune vil forsøge at får kontakt med de berørte lodsejere, og entreprenørafdelingen stiller i eftermiddag depoter op med gratis sandsække og sand på følgende steder i kommunen. Medbring selv en skovl og vær opmærksom på at en fyldt sæk vejer mellem 20-30 kg.

  • Nær ved Svinøvej 37
  • Nær ved Ronæsbrovej 12
  • Nær ved Juul Nielsensvej 3
  • På Kongebrovej øst for Hotel Comwell Kongebrovej.   
  • Nær ved Gl. Strandvej 17
  • P-pladsen ved Varbjerghus
  • Middelfart Marina, Lystbådehavnen

Depoterne vil senest stå klar kl. 17 den 4. januar 2017.

Vedledning til forebyggelse mod vand i din ejendom
Her finder du beredskabsstyrelsens vedledning til at forebygge mod indtrængning af vand i din ejendom:
https://www.youtube.com/watch?v=3nSYIioAiIY 

Yderligere information
For yderligere informationer henviser vi til:

at følge DMIs varsel på http://www.dmi.dk/vejr/services/varsler/
at holde øje med DMIs måling af vandstanden på http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/
holde øje med Middelfart Kommunes hjemmeside www.middelfart.dk/forhøjetvandstand, som opdateres løbende med berørte adresser og vedledninger til at forebygge.
Det er også muligt selv at gå ind og se en prognose på de enkelte områder på http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/havvand-paa-land.aspx
Borgerservices telefon er åben: 8888 5500.

Kontakt:
Claus Lund, Trekantens Brandvæsen. Tlf: 40466785
Steen Vinderslev, Middelfart Kommune. Tlf.: 6020 5050

Pressekontakt: Mie Spuur Simonsen. Tlf: 2160 4641. mie.spuursimonsen@middelfart.dk04.januar 2017