Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Afslag på miljøgodkendelse af udvidelse af slagtesvineproduktion på Middelfartvej 106, 5466 Asperup

I henhold til § 31 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune afslag på udvidelse af slagtesvineproduktionen på Middelfartvej 106, 5466 Asperup

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen. Klagefristen er således den 18. januar 2018 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Afgørelsen kan ses her.

21.december 2017