Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Folkeskoler scorer højt i Middelfart Kommune

POSITIV KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE: Den første store måling efter skolereformen viser, at eleverne er blevet dygtigere. De er samtidig blevet gladere for at gå i skole. Udviklingen er særlig positiv blandt de elever, der har det svært. De flotte resultater fremgår af en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Middelfart Kommune, som byrådet behandler mandag aften.

Skolerne i Middelfart Kommune er blandt de bedste i landet til at hæve bunden. Andelen af elever, som får mere end 02 i dansk og matematik er steget markant. I 2012/13 fik 93 % af eleverne mindst 02, mens andelen nu er steget til hele 97 %. Til sammenligning er andelen på landsplan 93 %.
 
"Det er en meget markant stigning, og en rigtig vigtig stigning. Der er indført krav om, at eleverne skal have mindst 02 i både dansk og matematik for at gå i gang med en erhvervsuddannelse. Elever med lavere karakter kan i praksis ikke få en ungdomsuddannelse. Hvis alle skal have en reel chance her i livet, så er gode resultater i skolen vigtige. En god uddannelse er vejen til arbejde og livskvalitet. Derfor har vi som kommune et særligt ansvar for de elever, der har det svært," siger Johannes Lundsfryd, der er formand for kommunens skoleudvalg.
 
Afgangskaraktererne for 9. klasse i de prøvebundne fag er steget under ét.
Fra 6,8 i skoleåret 2012/13 til 7,0 i 2014/15. Det er særligt i matematik, at eleverne viser stor fremgang. Fra 6,7 til 7,3. Dermed ligger eleverne også klart overlandsgennemsnittet på 7,0. Den største stigning er dog sket i retskrivning fra 5,6 til 7,2. Johannes Lundsfryd tilskriver de gode resultater et målrettet arbejde med at gøre eleverne så dygtige som muligt:
 
"Den største del af æren skal gå til lærere, pædagoger og ledere på skolerne. Det er medarbejderne, der bærer skolen, og det gør de godt. Jeg håber, vi fortsat kan gøre os fortjent til at huse de bedste medarbejdere på vores skoler, siger udvalgsformanden og peger også på en anden faktor, der har skabt gode resultater: Flere undervisningstimer har betydning for, at eleverne bliver stadig dygtigere. Det er ikke overraskende, at jo mere eleverne går i skole, des mere lærer de."
 
God trivsel er afgørende for læring
Trivslen er samtidig helt i top. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen og 20 spørgsmål i indskolingen. Eleverne scorer over landsgennemsnittet på næsten alle spørgsmål. Det er især i forhold til den sociale trivsel hos børnene, at skolenene klarer sig godt. Resultaterne er også rigtig pæne omkring både faglig trivsel samt ro og orden.
 
En god indikator for trivsel er elevernes fravær. Resultaterne viser, at eleverne samlet har et fald i fravær på 0,5 procent i gennemsnit fra 2012/13. Det samlede fravær i 2014 ligger på 4,8 %, hvilket er 0,6 % under landsgennemsnittet. Tallene indikerer et godt samarbejde og god kommunikation mellem skole og hjem.
 
"Trivsel er afgørende for læring. Vi kan i resultaterne se en direkte sammenhæng mellem elevernes faglige og sociale trivsel. Der er ingen modsætning mellem at have det godt og lære noget. Dog skal skolerne have mere opmærksomhed på at sikre eleverne mere medbestemmelse. For vi ved, at indflydelse giver motivation for at lære mere på en god måde", siger Johannes Lundsfryd.
 
Selvom det går godt for skolerne i Middelfart Kommune, så går ambitionerne videre end det:
 
Vi skal fortsat udvikle skolerne. Skoleudvalget forventer yderligere fremgang. Både hvad angår faglighed og trivsel. Vi er i stærk fremgang i matematik, men skal stramme os yderligere an, hvad angår læsning. Skoleudvalget har derfor igangsat en gennemgribende indsats i førskoleområdet om sproglig opmærksomhed, hvor de positive resultater forventes at vise sig i sprogvurderingerne for 2016 og 2017. Derudover er der iværksat flere tiltag om entreprenørskab og innovation, uddannelsesparathed, tidlig indsats, internationalt udviklingsarbejde og ikke mindst på inklusionsområdet. Effekten af disse indsatser forventes at vise sig i løbet af de næste tre år, siger Johannes Lundsfryd.
 
Kvalitetsrapporten findes i sin helhed på http://www.middelfart.dk/edoc/Byrådet/2016-04-04%2017.00/Dagsorden/Dagsorden/Internet/2016-03-31%2011.29.09/Attachments/5746144-6111406-1.pdf

Om kvalitetsrapporten
Kvalitetsrapporten skal bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen. Fokus er kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal derfor, på en enkel og overskuelig måde, angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.
 
Rapportens udformning og indhold er bestemt af Undervisningsministeriet. Den enkelte kommune kan tilføje enkelt særlige emner og opmærksomheder lokalt. I det videre arbejde med at forbedre resultaterne kommunalt og på den enkelte skole vil der i løbet af året være opfølgningsmøder mellem skolechef og skoleleder, hvor konkrete handleplaner og indsatser gennemgås og iværksættes. Som for eksempel "Fra sprog til læsning 0-18" hvor løbende evalueringer udmunder i konkrete pædagogiske indsatser for den enkelte elev. Kvalitetsrapporten har fokus på de centrale resultater for elevernes læring og trivsel.
  
Kontaktinformation
Formand for Skoleudvalget Johannes Lundsfryd: 2528 4142
Skolechef Pia Werborg: 8888 5325

 
 

04.april 2016