Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Planlægning af ny rekreativ Lillebæltssti skudt i gang

Middelfart Byråd vedtog i foråret 2015 en stiplan, der skal skabe sikre skole- og pendlerveje og styrke de rekreative muligheder for vandre- og cykelture i kommunen. En af de store stiforbindelser i planen er Lillebæltsstien. Den første del af stiforløbet – mellem Skrillinge og Føns – skal nu planlægges gennem dialog med lodsejere og en lokal følgegruppe.

Nu begynder planlægningen af Lillebæltsstien, der skal realisere visionen om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Varbjerg i nord til Sønder Aaby i syd og videre ind i vores nabokommuner.

 

Følgegruppe skal hjælpe og rådgive

Som for alle andre af stiplanens projekter inddrager kommunen de lokale interessenter. Det sker ved at nedsætte en såkaldt følgegruppe. For første etape af Lillebæltsstien gælder det interessenter på strækningen mellem Skrillinge og Føns. De får til opgave at hjælpe kommunen med planlægningen og vil følge projektet fra start til slut.

Følgegruppen består af repræsentanter fra lokaludvalg, organisationer, lodsejere og lokale borgere, blandt andet de interesserede, der meldte sig på orienteringsmødet i Gamborg Forsamlingshus i december.

 

Forløbet af stien er ikke fastlagt

Forløbet af Lillebæltsstien kender hverken kommune eller følgegruppe endnu. På det første møde i følgegruppen d. 2. februar vil formand for Miljø- og Energiudvalget Agnete Damkjær sammen med et par medarbejdere tage hul på snakken med gruppen om, hvilke kriterier, der skal ligge til grund for Lillebæltsstiens forløb. Agnete Damkjær fortæller:

 

”Det er vigtigt, at vi tager en dialog om, hvad der skal tages hensyn til ved planlægningen af stiens forløb. Det kan være naturen, oplevelsesmulighederne, hensynet til naboer og dyreliv eller andet. Mange steder har vi eksisterende stier, markveje og andre spor, som man kan færdes på. Og her ser jeg frem til at trække på følgegruppens viden om blandt andet lokale forhold. De har stor betydning for planlægning af det forløb, der bedst opfylder kriterierne for Lillebæltsstien.”

 

Individuel lodsejerkontakt

Kommunen vil under alle omstændigheder tage en særskilt og direkte dialog med alle lodsejere, som bliver berørt - uafhængigt af, om man er med i en følgegruppe.

Bliver man som lodsejer berørt af stiforløbet, så kan man roligt regne med, at der bliver taget kontakt til en dialog om de konkrete forhold på den enkelte ejendom. Det vil ske, når der er nogle mulige stiforløb at tage stilling til.

 

Spørgsmål?

Er der spørgsmål til Lillebæltstien eller til andre projekter i stiplanen, så er linjen åben til Kommunen. Man kan kontakte Peter Hyldegaard på tlf. 8888 4919 eller Vibeke Nørby på tlf. 8888 4798 eller på mail teknik@middelfart.dk.

 

 

Fakta om stiplanen

  • Stiplanen rummer en lang række projekter, der skal skabe sikre skole- og pendlerveje og styrke de rekreative muligheder for vandre- og cykelture.
  • Planen skal gennemføres over en længere årrække.
  • I 2015 er der gennemført flere projekter i området i og omkring Røjle og Vejlby samt i Fjellerup-Harndrup området.
  • Udover den rekreative forbindelse Lillebæltstien tages der i 2016 hul på projekter i Ejby og Nørre Aaby, der skal forbedre forholdene for cyklister blandt andet ved skolerne. Også her vil der blive oprettet følgegrupper.
  • Stiplanen i sin helhed kan ses på kommunens hjemmeside: www.middelfart.dk/stiplan.

18.januar 2016