Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Landzonetilladelser

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

  • Mindre bygning på ca. 30 m² til brug for fritidsdykkere på ejendommen matr. nr. 1a Hindsgavl, Middelfart markjorder, beliggende Søbadvej 18, Middelfart.
  • Lovliggørelse af eksisterende tagetage på 107 m² i bygning 1 på ovenstående ejendom.  2E , SVENSTRUP BY, KAUSLUNDE, Ulvsbjergvej 15 , 5500 Middelfart
  • At opføre en 25 m² overdækning i forlængelse af eksisterende garage/carport, på matrikel nr. 36 e, Røjle By, Strib-Røjleskov, beliggende Tårupvej 49, 5500 Middelfart
  • At restudnytte tagetagen til bolig i eksisterende stuehus, hvorefter etagearealet bliver øget til 310 m², matr.nr. 4 a, Gamborg By, Gamborg, beliggende Kauslundevej 140, 5500 Middelfart 

Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.

Afgørelse med klagevejledning kan ses her.

18.marts 2016