Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Budgetstrategi for budgetlægningen for budget 2017 vedtaget i Middelfart Kommune

Økonomiudvalget i Middelfart Kommune har den 29. februar 2016 vedtaget budgetstrategien for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Borgmester Steen Dahlstrøm (A):

”Situationen for budgetlægningen for 2017 er speciel. Den nye Regering introducerede ved dens tiltræden i sommeren 2015 et omprioriteringsbidrag, som betyder, at der som udgangspunkt tages 1 % fra kommunernes budgetramme årligt. Denne tilkendegivelse er konfirmeret af Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.Hvordan håndteringen af omprioriteringsbidraget bliver i praksis, er dog stadig behæftet med usikkerhed. Herunder ikke mindst om der vil blive tilbageført midler til kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.”

Byrådet har mødtes i januar og februar for at drøfte budgetudfordringerne for budget 2017, og den bedst mulige proces på baggrund af usikkerhederne. Byrådet er på den baggrund enige om:

  • At der hen mod sommerferien udarbejdes prioriteringsmuligheder for ca. 20 mio. kr. i 2017 stigende til godt 30 mio. kr. i 2018.
  • At der tages afsæt i en forventet reduktion af anlægsrammerne på landsplan, og at denne som udgangspunkt håndteres ved en tilsvarende reduktion af anlægsbudgettet i kommunen.
  • At der løbende hen over foråret vil være drøftelser af budgetemner i Byrådet i lyset af de forslag, der er under udarbejdelse.

Borgmester Steen Dahlstrøm (A):

”Realiseres omprioriteringsbidrag og reduktion i anlægsrammen er der ingen tvivl om, at det vil kunne mærkes på vores serviceområder. Det er en ærgerlig situation. Som Byråd føler vi dog også, at vi er nødt til agere på usikkerhederne i god tid, så vi finder de mest lempelige prioriteringsforslag.”

Kontaktinformation:
For yderligere oplysninger om budgetstrategien kan kontaktes:

Borgmester Steen Dahlstrøm: 40151858
Kommunaldirektør: Steen Vinderslev: 88885050/60205050
Økonomichef: Thomas Foged: 88885030/50902043

 

01.marts 2016