Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

PRESSEMEDDELELSE: Ny affaldsordning i Middelfart Kommune fra 1. januar 2016

Byrådet vedtog den 7. december 2015 regulativerne for den nye affaldsordning. Det betyder nye 240 liters affaldsbeholdere i stedet for sække på stativ, og at alle selv skal sætte beholderen ud til skel, når skraldebilen kommer og sætte den tilbage igen. Fremover får alle hentet skrald hver 14. dag. Alle ejendomme i Middelfart kommune har modtaget et informationsbrev om den nye ordning, som træder i kraft fra 1. januar 2016.

Borgerne i Middelfart Kommune har allerede haft besøg af folk fra Affald og Genbrug, der i løbet af efteråret har bragt de nye affaldsbeholdere ud. Med undtagelse af den centrale del af Middelfart, hvor den gamle ordning fortsætter, fordi mange ejendomme ikke har plads til den nye 240 liters spand og ikke kan flytte beholderen ind gennem boligen og ud på gaden, når den skal tømmes.

Fælles affaldsspande bliver gravet ned i det nye år.
"De ejendomme i den centrale del af Middelfart, som skal fortsætte med sækkene får i fremtiden nye fælles affaldscontainere, som bliver gravet ned, så de ikke skæmmer bybilledet, fortæller natur- og miljøchef Hanne Lauersen.

Nedgravningen af affaldsbeholdere vil blive koordineret med Klimaby-projektet, hvor der i 2016 i en stor del af gaderne i området alligevel vil være gravearbejde. Hanne Lauersen forklarer: "Vi ønsker at forstyrre beboerne i området mindst muligt, derfor etablerer vi de nye nedgravede løsninger samtidigt med Klimabyens anlægsarbejde".

Miljø- og Energiudvalget har været ude og se nedgravede affaldsbeholdere i Århus og Randers for at høre og opleve, hvordan det kan indføres og se ud.

Nyt brev informerer om de nye initiativer
De berørte ejendomme i den centrale del af Middelfart har sammen med resten af borgerne i kommunen i første omgang modtaget et brev om den nye ordning.

"Det har skabt lidt forvirring med det første brev om den nye ordning med nye beholdere, fordi den centrale del af Middelfart faktisk er undtaget. Det beklager vi, så nu har vi sendt et nyt brev ud om, at folk kan vælge at fortsætte med sækkene eller bruge en ny beholder indtil den nye nedgravede løsning kommer." slutter Hanne Lauersen

Bliv klogere på den nye ordning
På Affald & Genbrugs hjemmeside www.middelfart.dk/affald kan du under Borger og Dagrenovation finde flere oplysninger om den nye ordning. Du kan bla. se, hvornår din ejendom får tømt dagrenovation, finde information om krav til placering af beholderen samt læse de forskellige valgmuligheder og tilkøbsydelser for både helårs- og sommerhusboliger.Mellem jul og nytår
I uge 52 og 53 vil der være ændringer i tømmedagene for dagrenovation. Der tømmes således:

Mandag d. 21/12 - tømmes normalt
Tirsdag d. 22/12 - tømmes normalt
Onsdag d. 23/12 - tømmes normalt
Torsdag d. 24/12 - tømmes normalt
Fredag d. 25/12 - tømmes lørdag d. 26/12

Mandag d. 28/12 - tømmes normalt
Tirsdag d. 29/12 - tømmes normalt
Onsdag d. 30/12 - tømmes normalt
Torsdag d. 31/12 - tømmes normalt
Fredag d. 1/1 - tømmes lørdag d. 2/1

Ekstra dagrenovation
Skulle der blive behov for at komme af med ekstra dagrenovation, kan der købes "røde ekstrasække" på genbrugspladserne og ved Borgerservice. Sækken placeres ved siden af skraldespanden/stativet, så tages den med ved næste tømning.

Uge 53 og 14 dags tømninger.

I forbindelse med vi har 53 uger i år, vil tømningerne fortsat være hver 14. dag.

Får du i dag tømt i lige uger vil tømningen være:

uge 52 + 1 + 3 og ulige uger fremover

Får du i dag tømt i ulige uger vil tømningen være:

uge 53 + 2 + 4 og lige uger fremover

Pr. 1. januar 2016 skal beholderne sættes til fortov/skel.

21.december 2015