Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Ændring af dyrehold på Ellegaardsvej 2, 5580 Nørre Aaby

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31 har Middelfart Kommune meddelt, at en anmeldt ændring af kvægbesætningen på Ellegaardsvej 2, 5580 Nørre Aaby, kan foretages uden miljøgodkendelse.

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagernes udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via link på forsiden af www.nmkn.dk, senest ved klagefristens udløb den 19. januar 2016 kl. 23.59.

Nærmere oplysninger om sagerne kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Link til afgørelse.22.december 2015