Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Årsmøde og generalforsamling i Nørre Aaby lokaludvalg

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Biblioteket i Nørre Aaby.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Beretning om 2018 og situationen i lokaludvalget
3. Drøftelser af fremtidens opgaver og muligheder for lokaludvalget.
4. Aflæggelse af regnskab for 2018 og økonomi for 2019
5. Valg af 3 medlemmer for en 2 årig periode:
På ordinært valg er Peter Wismer, John Jørgensen og Brian Hagedorn (John Jørgensen og Peter Wismer ønsker ikke genvalg)
Følgende er ikke på valg Lars Frankfurt, Kristian Bøgh, Lene Hallenborg og Finn Albrechtsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt.

Alle borgere i Nørre Aaby, der mindst er 16 år, kan stille op til lokaludvalget. Hvis du er optaget af at gøre en god by bedre, så har lokaludvalget brug for dig. Lokaludvalget varetager også lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen i samarbejde med de lokale politikere. Lokaludvalget kan derudover også hjælpe med ideer og støtte dig, hvis du har projekter, som du gerne ser gennemført i Nørre Aaby. Lokaludvalget har også til opgave at fremme samarbejde og udvikling til gavn for alle aldersgrupper i vores by.

06.juni 2019