Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Ungestrategi

Ungstrategi logo

Ungestrategien lukkes ned og fremadrettet har Middelfart Kommune ungeindsatsen Fælles unge – Fælles indsats. Tiltag fra Ungestrategien, som virker, fortsætter som driftsopgaver og samtidig sættes nye mål for udfordrede områder. 

Afrapporteringen med resultater fra Ungestrategiens virke i perioden juni 2013 – april 2016 kan hentes her.

Materialet på denne side refererer til Ungestrategien Fælles unge – Fælles ansvar og ajourføres ikke yderligere fra d.d.

Du kan følge Ungeindsatsen Fælles unge – Fælles indsats her: På ny projektside. (kommer så snart siden er oprettet)

Formålet:
Middelfart Kommune arbejder for at højne uddannelsesniveauet, tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder for at sikre vækst og velstand til Middelfart Kommune.
Strategiens udgangspunkt er, at der er potentiale for at skabe bedre resultater i ungeindsatsen, via et styrket tværgående samarbejde på tværs af alle involverede aktører.

Vision
"Det er Middelfart Kommunes vision, at alle unge skal have mulighed for, og opbakning til, at gennemføre en ungdomsuddannelse i bestræbelsen på at blive selvforsørgende og opnå større livskvalitet."

Målgruppe
Indsatsen er målrettet unge med risiko for ikke at få en uddannelse og med risiko for at ende på overførselsindkomst. Aldersmæssigt spænder målgruppen over unge fra 7. klasse til det fyldte 30. år.

Ungestrategien blev vedtaget af Byrådet den 24.juni 2013. Strategien er tværfagligt forankret via Styregruppen for Ungestrategien.

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
28. juni 2016