Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tværfaglighed i et ungeperspektiv

Tværfaglighed i et ungeperspektiv
Formål
Projektet vil arbejde for at nå 95% målsætningen ved at styrke unge i perspektivet uddannelse og beskæftigelse. Projektets afsæt er, at 95% målsætningen ikke opnås alene med uddannelse. Målsætningen kræver et langt mere forpligtende og fleksibelt samarbejde, end vi praktiserer i dag.
95% målsætningen er en fælles opgave. Projektet ønsker at sætte den unge i centrum og arbejde for robuste og velfungerende tværfaglige og helhedsorienterede indsatser/ løsninger på ungeområdet 15 – 25årige.

Mission
Missionen for projektet er, at ingen unge mellem 15 og 25 år falder fra i uddannelsessystemet på grund af den kommunale organisation, eller manglende fleksibilitet, samarbejde og sammenhæng i den enkeltes sag og/ eller uddannelsesforløb.

Vision
Visionen er at vi i Middelfart arbejder for at nå en reel 0-tolerence.
– og at vi udvikler de nødvendige metoder, modeller, forløb og procedurer, som værktøjer til at praktisere 0-tolerence.

Det videre arbejde
I forlængelse af arbejdskonferencen den 17. november 2011 er nedsat 6 tværfagligt sammensatte arbejdsnetværk. Arbejdsnetværkene skal med afsæt i målgrupper arbejde med løsninger på fælles udfordringer. Netværksgrupperne skal frem til januar 2013 arbejde videre med en række temaer, der skal være med til at fastholde de unge i uddannelse. Se også ”Arbejdsnetværk” og ”Organisation og reference”.

Målgruppen
Projektets målgruppe er alle aktører, som arbejder med unge mellem 15 og 25 år i Middelfart.
Projektet retter sig mod alle professionelle aktører på ungeområdet. Unge får gavn af projektet, fordi de vil opleve en endnu bedre koordineret og helhedsorienteret indsats og at de får den nødvendige vejledning i forhold til perspektivet aktivt uddannelses – og arbejdsliv.

Det er væsentligt at repræsentanter fra alle faggrupper og funktionsniveauer er med på banen, så vi kan få skabt de tværfaglige løsninger, der hjælper de unge til at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Aktørerne er afgørende for at vi kan skabe helhedsløsninger og supplere hinandens indsatser.


Projektet er støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og indgår i et bredt samarbejde på tværs af flere kommuner og uddannelsesinstitutioner. Se også ”Organisation og reference”.

Kontaktoplysninger:
Skoleafdelingen, BUF, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Skolekonsulent Bettina Hoffmann, mail: bettina.hoffmann@middelfart.dk, tlf. 88885422.
Netsværksfacilitator Lisbeth Pedersen, mail: lipe@ucl.dk, arb. tlf. 63184058, mobil 60175915.

Sidst opdateret af Benjamin Runge
26. oktober 2017