Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Fælles unge - Fælles ansvar

Fælles unge - Fælles avsvar

I forbindelse med den kommunale ungeindsats (KUI’en) er denne side ved at blive opdateret og får helt ny side. 

KUI bygger videre på skuldrene af Fælles unge – Fælles ansvar og Samarbejdsmodellen.

 

Rammesætning for ungeindsatsen Fælles unge – Fælles ansvar
Middelfart Kommune arbejder for at højne uddannelsesniveauet, tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder for at sikre vækst og velstand til Middelfart Kommune.
Ungeindsatsens udgangspunkt er, at der er potentiale for at skabe endnu bedre resultater via et styrket tværprofessionelt samarbejde på tværs af alle involverede aktører.

Vision
"Det er Middelfart Kommunes vision, at alle unge skal have mulighed for, og opbakning til, at gennemføre en ungdomsuddannelse i bestræbelsen på at blive selvforsørgende og opnå større livskvalitet."

Målgruppe
Indsatsen er målrettet unge med risiko for ikke at gennemføre en uddannelse og med risiko for at lande på overførselsindkomst. Aldersmæssigt spænder målgruppen over unge fra 13 til 30 år.

Forankring
Ungeindsatsen Fælles unge – Fælles indsats blev vedtaget af Byrådet i april 2016. Ungeindsatsen er forankret i en tværprofessionel samarbejdsstruktur med ledelse af en tværgående styregruppe.

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
23. oktober 2019