Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Solsikker kommune

Sol med omtanke – for din sundhed
I Danmark har vi en af de højeste forekomster af almindelig hudkræft og modermærkekræft i verden, og de to kræftformer har været i hastig stigning i de sidste 30 år. Især danske kvinder mellem 15-34 år er på en uhyggelig 1. plads globalt set. Dette kan virke underligt, da der i mange andre lande er et mere solrigt vejr end der er i Danmark.

Årsagerne til kræft i huden kan dog i høj grad tillægges vores solvaner:

- I Danmark er der mange, der bruger solariet flittigt, særligt unge.
- Vi solbader ofte, når der er mest UV-stråling mellem kl. 12-15. Måske fordi vi gerne vil udnytte det begrænsede solskin, der er på vores breddegrader.

Kræft i huden skyldes i langt de fleste tilfælde, at man har været udsat for overdreven UV-stråling. Risikoen for kræft i huden forøges gennem kraftig soldyrkelse og brug af solarium. Kræft i huden kan forebygges ved færre solskoldninger, mindre UV-dosis og tidlig solsikker adfærd. Fornuftige solvaner tidligt i livet kan være med til at reducere risikoen for solskoldninger og hudskader samt nedsætte den samlede mængde af UV-stråling, som huden bliver udsat for i et livsforløb. Tilsammen giver det mindre risiko for at få hudkræft. UV-stråling fra både den naturlige sol og kunstige kilder blev i 2009 klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af International Agency for Research on Cancer (IARC) under Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Men UV-stråling er samtidig en forudsætningen for dannelse af D-vitamin, og da udendørsliv er vigtigt i forbindelse med fysisk aktivitet, er det ikke målet at undgå solen, men at omgås solen med fornuft.

Hvad kan du gøre?
-  Beskytte dig mod solen, når UV-indekset er 3 eller mere.
-  Være særlig opmærksom på solbeskyttelse i tidsrummet mellem kl. 12 og 15 fra april til september.
-  Undgå brug af solarium.
-  Følge de fire solråd fra Kræftens Bekæmpelse: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk Solariet.

Læs mere her: www.skrunedforsolen.dk

Middelfart er solsikker kommune
Middelfart kommune blev i efteråret 2010 udnævnt som solsikker kommune af Kræftens Bekæmpelse. En solsikke kommune er en kommune, som gør en ekstra indsats for at forebygge kræft i huden.

Middelfart Kommune laver løbende forskellige indsatser og tiltag. Vi tilsigter at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne om solbeskyttelse på grundniveau.

I Middelfart kommune er det også vedtaget, at der ikke må opstilles solarier i offentlige bygninger.

Solariets stråling er farligt -  særligt for unge.
Udsættes man for solariets intense uv-stråling, øger man markant risikoen for kræft i huden. Der er en 20 % øget risiko for at få modermærkekræft, hvis man bruger solarium. Men der er ca. 60 % øget risiko for at få modermærkekræft, hvis man går i solarium, inden man fylder 35 år. Børn og unge er altså mere udsatte for at få kræft fra uv-stråling, fordi deres krop er under udvikling. Derfor: jo yngre man er, jo farligere er solariet. Al solariebrug øger risikoen for modermærkekræft. Der er ingen nedre grænse, der kan betegnes som sikker. Solariebrug er også farligt, selvom man ikke skoldes i solariet.

Læs mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her.

Mål og visioner i forhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om solbeskyttelse

Mål for Middelfart kommune:

- Borgere i Middelfart Kommune sikres god viden om forebyggelse af kræft i huden gennem målrettet information.
- Borgere, særligt børn og unge, vil aktivt følge de anerkendte solråd og beskytter sig mod solens skadelige UV-stråling.
- Kommunens daginstitutioner, sfo’er, ungdomsskoler mm nedskriver en solpolitik.
- Solsikre legepladser.
- Skolesundhedstjenesten solbeskytter. Vejleder børn og forældre.
- Kommunen indtænker skyggemuligheder generelt i byrummet.
- Solbeskyttelse indtænkes i forbindelse med kommunens udendørsarrangementer.
- Solbeskyttelse betragtes som en del af arbejdsmiljøet for kommunens ansatte.

Vision for Solbeskyttelse i Middelfart kommune:

- Undgå solskoldninger.
- Forebyggelse og reducering af tilfælde af hudkræft i Middelfart kommune. 

 

Sol logo