Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Genoptræning

Genoptræning til dig der har været indlagt på sygehus

Sundhedsafdelingen i Middelfart kommune varetager genoptræningen, hvis du har fået en genoptræningsplan med fra sygehuset i forbindelse med indlæggelse eller ambulant undersøgelse. Du vil blive kontaktet af en af kommunens terapeuter, når de har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset.

Et genoptræningsforløb er et samarbejde mellem dig og ergoterapeuten/fysioterapeuten. Vi forventer, at du er engageret og tager medansvar i dit træningsforløb. Genoptræningsforløbet tager udgangspunkt i de mål, der er opsat ved din forundersøgelse.
Du vil i dit genoptræningsforløb få lavet et individuelt træningsprogram og det forventes, at du laver hjemmeøvelser sideløbende med genoptræningen.

Træningen er tidsbegrænset og gratis. Længden af træningsforløbet vil bero på en individuel faglig vurdering af terapeuten. Til grund for vurderingen ligger graden af målopfyldelse samt evne og muligheder for selv at varetage den videre genoptræning.

Genoptræning efter serviceloven - § 86, stk. 1

Hvis du i forbindelse med sygdom eller af anden årsag har oplevet, at du har mistet funktioner eller færdigheder, kan du ligeledes ansøge om genoptræning. Du skal kontakte Kommunens visitationsteam for at blive visiteret til et genoptræningsforløb efter servicelovens § 86, stk.1. Teamet kan kontaktes på tlf. 88 88 46 96 mandag til fredag fra kl. 12.00-13.00 eller på mail til teamleder visitatorer@middelfart.dk

Hvor foregår genoptræningen?

Der er mulighed for genoptræning på hold eller individuel træning i eget hjem eller på træningscenter. Når du er i stand til at komme ud af huset, vil der som udgangspunkt tilbydes holdtræning.
Kommunen tilbyder forskellige typer af holdtræning på Brenderup Dagcenter, Kongshøjcentret i Nr. Åby, Ældrecentret Skovgade og i Genoptræningscenter Lillebælt på Færøvej.

Befordring til genoptræning

Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til træningen eller har pårørende der kan køre dig, har du mulighed for at få kørsel. Læs mere om dette her.

 

Sidst opdateret af Webmaster
22. september 2020