Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Motionsruter

Den skønne natur i Middelfart Kommune indbyder til motion og bevægelse i det fri. Nedenfor er angivet 10 skønne ruter, som er oplagte at benytte til motionsløb eller blot en gåtur.

Der er to ruter ved Båring, én ved Føns, Hjertestien, der består af to ruter på Hindsgavlhalvøen, som udgør hhv. kort og lang rute i Kongebroløbet, samt Kløverstien der består af fire ruter. Kløverstien har udgangspunkt ved Kulturøen på Middelfart havn.

RUTE 1: Båring Asperup ca. 2,9 km.

Hent kort over rute 1

Parker f.eks. ved Asperup Kirke. Der er flere P-muligheder/startsteder på ruten.

Gå ad Kirkestien, drej til venstre ad Lindegårdsvej og derefter til højre ad stien nordpå.
Følg stien og drej til højre inden sportspladsen over til Byvejen. Følg denne nordpå og drej til højre ad Lyøvej rundt om boligområdet. Nyd den gode udsigt over landskabet og drej så videre mod syd til Kærbyvej. Denne følges til højre og lidt efter følges Lærkestræde til venstre. Kryds Hindeballevej og gå ad Kirkestien tilbage til P pladsen.

En meget hyggelig sti i et gammelt og nyt landsbymiljø med god udsigt over omegnen. Stien er det meste af vejen asfalteret. Korte strækninger er græsvej. Der er en del bænke, så man kan hvile benene under vejs. 

RUTE 2: Båring Vig ca. 5,0 km.

 Hent kort over rute 2

P-plads ved Båring forsamlingshus på Middelfartvej.

Følg Lykkegårdsvej til gården Løkkegård på toppen af bakken og videre ad markvejen. Drej til venstre ad Sommerlandsvej og derefter til højre ad Skyttevej. Følg grusvejen ligeud i svinget og hold til højre, når vejen deler sig. Drej til venstre over den lille Ørredbæk inden stranden. Følg den meget smukke sti ind gennem bøgeskovens kupperede terræn forbi et gammelt ”amfiteater” og en lille skovsø og videre ud til Skovgyden. Drej til venstre og gå op til krydset ved Middelfartvej. Drej til venstre og gå tilbage til P-pladsen.

Stien består af grus-/markvej, blød skovvej og et stykke moderat trafikeret asfaltvej. Den er meget varieret og køn. Området er et meget smukt kultur- og naturlandskab med en fantastisk udsigt.
Der er fin mulighed for at kombinere turen med et havbad og hvil på bænke ved kysten.
Der er mulighed for diverse afkortninger og variationer på ruten, evt. med parkering ved Skyttevej.   

RUTE 3: Føns ca. 2,5 km.

 Hent kort over rute 3

Ruten starter ved ishuset, hvor man går til højre ad Føns Strandvej og følger den offentlige sti via Præsteengen til Ovnhusvej og Fønsvej. Slå evt. et smut op til kirken og nyd den flotte udsigt over den nye Fønsvang sø. Gå tilbage gennem landsbyen ad Fønsvej og drej til højre ad Vigen. Efter ca. 20 m i strandkanten hen mod Føns Strandvej går man på en græsvej mellem fredede strandhuse til Juul Nielsensvej og Vedbenvej tilbage til parkeringspladsen.

Ruten er varieret og går på asfalt, grus- og græsveje samt ca. 20 m på strandkant. Den går langs marker med græssende kvæg, igennem idyllisk landsby med velholdte små bindingsværkshuse og gamle gårde. Ved stranden ligger charmerende fredede strandhuse smukt på græsarealer. I Lillebælt kan man tage sig en dukkert ved den gode badestrand eller sætte sig ved borde og bænke og nyde udsigten, ofte til både drage- og vindsurfere.

RUTE 4: Kongebroløbet 6 km rute.

Hent kort over rute 4

Ruten starter ved Middelfart Stadion, Adlerhusvej 3, 5500 Middelfart, hvor man går man under jernbanetunnellen og op og følger Brovejen til højre. Derefter til venstre ad Hindsgavl Alle og bagom slottets gårdsplads. Her kommer man langs med Granhækken og krydser Galsklintvej. Derefter går ruten til højre ind gennem plantagen med mange forskellige store nåletræer ud til kysten med Vasnæs Batteri og det gamle Søbad og under Den Gamle Lillebæltsbro. Videre på en smuk sti langs kysten ved Dyrehaven, forbi Kongebrogården og Grimmershus. Her går man op forbi Kirkegården og følger en hyggelig sti tilbage til Stadion.

Ruten har været brugt til det traditionsrige Kongebroløb i 30 år, og man får lejlighed til at se en stor del af det smukke og varierede terræn på Hindsgavl. Halvøen rummer helt specielle landskabelige, naturmæssige samt kulturhistoriske værdier.

Rute 5: Kongebroløbet 9,6 km rute.

Hent kort over rute 5

Ruten starter ved Middelfart Stadion, Adlerhusvej 3, 5500 Middelfart, hvor man går man under jernbanetunnellen og hen over Brovejen. Videre gennem skoven, langs åben mark, ad Hindsgavl Alle og bagom slottets gårdsplads ned til kanten af engområdet Sudden. Igennem plantagen med mange forskellige store nåletræer forbi skovsøen og ud til vejen ved Gals Camping. Langs Galsklint går ruten helt ude langs vandkanten, hvor også Vasnæs Batteri passeres. Efter det gamle Søbad svinger ruten sig op i skoven og går under den Gamle Lillebæltsbro og videre langs Dyrehaven og forbi Kongebrogården langs kysten. Ved Grimmershus går man op langs med Kirkegården og kommer ad en hyggelig sti tilbage til Stadion.

Ruten har været brugt til det traditionsrige Kongebroløb i 30 år, og man får lejlighed til at se en stor del af det smukke og varierede terræn på Hindsgavl.  Halvøen rummer helt specielle landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier.

Rute 6: Hjertestien 5,25 km.

Hent kort over rute 6

En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet af alle. Hjertestien på de 5,25 km starter ved Gals Klint Camping, Galsklintvej 11, 5500 Middelfart.
Hindsgavl-halvøen er et cirka 800 år gammelt kulturområde. Langs kysterne er bevaret en række skanser fra de store krige fra 1600-tallet og frem, og mange steder kan du finde spor fra Danmarkshistorien.
Hindsgavl-halvøen har det hele. Åbne sletter, gamle bøgeskove, våde enge og stejle skrænter. Naturparken har en stor og varieret bestand af dyr og planter, og området gemmer på mange spændende historier. Første gang Hindsgavl dukker op i historien er i 1231, hvor området var ejet af Valdemar Sejr. Kongen opførte i 1295 Hindsgavl Borg som residens til den lokale lensmand.

Rute 7-10: Kløverstierne

Velkommen på Kløverstierne, som er for dig, der vil ud i det fri og kombinere oplevelser og frisk luft med motion. Vælg den rute, der passer dig i forhold til længde eller seværdigheder. Vælg mellem den grønne rute på 2½ km, den blå på 5, den røde på 7½ eller den sorte på minimum 10 km. Kløverstierne har deres udgangspunkter på Kulturøen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Følg linket for en beskrivelse af de fire ruter og kortet over dem: Link til Kløverstierne

Rute 11: Sundhedsspor ved Vestermose Skoven

Middelfart Kommune har i et samarbejde med Naturstyrelsen og Ejby skole etableret et Sundhedsspor ved Vestermose Skoven ved enden af Anlægsvej i Ejby. Sundhedssporet har sit start- og slutpunkt ved indgangen til skoven, og ruten er tydeligt markeret undervejs. På Sundhedssporet er der i sommeren 2015 opført en overdækket, åben hytte med 2 borde/bænke sæt i. Det ligger med udsyn til et større græsareal, hvor man kan hygge sig med leg eller boldspil, eller man kan tænde bål i det nyanlagte bålsted. Huset kan bruges som mødested i forbindelse med en tur, men turen kan også bare gå hertil, hvor der så er mulighed for at spise sin medbragte mad og nyde naturen i ro og mag.

Kondital
Sundhedsspor er et gratis tilbud til alle der ønsker at komme ud i naturen, med fokus på at vedligeholde eller forbedre konditionen. Ideen med et sundhedsspor er, at du kan gå eller løbe ruten, der i Vestermose Skoven er 1,15 km. lang. Det anbefales, at du går ruten så hurtigt du kan, hvis du ikke er vant til at løbe. Hvis du er vant til at løbe, kan du med fordel løbe ruten i stedet. Løb i et tempo, der føles noget anstrengende, men du skal ikke løbe så hurtigt, du kan (ideelt set skal du give dig 80 %). Efter at du har gået eller løbet ruten kan du, hvis du kender din vægt, højde og den tid du har brugt på at gennemføre turen, aflæse dit kondital i en tabel på stedet. Dit kondital er en indikator på din helbredstilstand – et højt kondital er en indikator på et godt helbred. Børn ned til 10 år og voksne kan beregne konditallet på tavlerne, der er opsat ved starten af sundhedssporet.

Træningsforløb
www.sundhedsspor.dk kan du læse mere om ideen med sundhedsspor, og finde flere sundhedsspor i Danmark. Her har du også mulighed for at gemme dine resultater, så du kan sammenligne dine resultater fra gang til gang, og dermed følge udviklingen i din kondition.

Sidst opdateret af Webmaster
22. september 2020