Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Arealudlæg til sommerhusformål

Der er med den nye planlov bl.a. givet mulighed for nyudlæg af nye sommerhusgrunde in-denfor kystnærhedszonen. Nye sommerhusområder skal medtages i et landsplandirektiv, som staten vil udarbejde for hele Danmark. Kommunerne har frem til den 15. oktober 2017 til at udpege nye områder og anmode staten om at medtage disse i et kommende landsplandirektiv.

Middelfart Kommune indkalder i denne forbindelse ideer og forslag til nye sommerhusområder.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at arealerne kan komme i betragtning:

  1. Arealet må ikke være omfattet af naturområder, som er beskyttet naturbeskyttelsesloven eller omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
  2. Arealet skal være sammenhængende med eksisterende sommerhusområder/bysamfund.
  3. Arealerne skal placeres udenfor områder med særlige natur- og landskabsinteresser.

Du kan via kommunens hjemmeside, kort over kommunen, se de forskellige temaer i forhold til udlæg af nye sommerhusområder.

Forslag til udpegning af nye sommerhusområder skal indeholde en beskrivelse af, hvordan det nye område kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Tilsvarende må udpegningen ikke medføre, at det skaber behov for øget kystsikring. Hvis der samtidig med udpegning af nye områder nedlægges eksisterende uudnyttede sommerhusområder bør det fremgå af ansøg-ningen.

Forslag til nye sommerhusområder skal fremsendes til Middelfart Kommune senest mandag den 4. september 2017. Efter fristudløb vil de indkomne forslag blive gennemgået og der vil blive truffet beslutning om Middelfart Kommune skal ansøge om nye sommerhusområder.

Hvis du har spørgsmål vedrørende eventuel ansøgning kan du henvende dig til Plan & Byg, teknik@middelfart.dk eller telefonisk til Kirsten Bruun Plougmand, telefon 88884822, eller Jacob Kloch, telefon 8888 4821

 

Sidst opdateret af Webmaster
14. december 2017