Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Idefase for naturistcamping, Svinø

BAGGRUND FOR HØRINGEN

Denne høring udsendes som en orientering og oplæg til debat forinden igangsættelse af en planlægning for Lillebælt Naturistcamping. Processen er igangsat med henblik på at imødekomme ønsket om at udvide den eksisterende campingplads, der ligger på den vestlige ’næse’ af Svinø mellem Fjordvej og Gamborg Fjord. Planlægningen, hvis igangsættelse er godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 29. maj 2018, muliggør bl.a. en fysisk udvidelse af pladsen, så der både sikres bedre faciliteter og større kapacitet.

Den eksisterende campingplads er udlagt til rekreative formål. Den ønskede udvidelse af området kræver imidlertid, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Derfor gennemfører kommunen nu en fordebat, hvor du har mulighed for at komme med dine forslag, idéer og bemærkninger til udvidelsen, inden kommunen går i gang med planarbejdet. Fordebatten kan ses her Forhøring Naturistcamping (åbner nyt billede)

Den sydlige del af planområdet omfatter den eksisterende campingplads på Fjordvej 74. Pladsen, der udgør ca. 17.700 m2, er en sommerplads med ca. 75 pladser, et mindre antal campinghytter samt diverse fællesfaciliteter i bygninger eller på de græsklædte udenomsarealer. Parkering sker i tilknytning til Fjordvej i øst, mens der er direkte adgang til stranden og fjorden mod vest. Campingpladsen er generelt afskærmet af levende hegn ift. omgivelserne.

Udvidelsen mod nord omfatter en mark og et mindre stykke skov. Landskabsmæssigt gælder det for hele området, at terrænet falder jævnt fra kote ca. 12 i øst til kote 0 ved stranden i vest.

FREMTIDIGE FORHOLD

Der er anmodet om at udvide campingpladsen med ca. 15.000 m2, så antallet af pladser kan øges til ca. 120 og der skabes mulighed for at opføre flere hytter i tråd med de eksisterende. Endvidere skal der være mulighed for at supplere områdets fællesfaciliteter til gavn for den samlede attraktion. Den interne disponering er endnu ikke fastlagt, men vil ske under særlig hensyntagen til områdets placering inden for strandbeskyttelseslinjen og i et fjordnært område med særlige naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000 område).

Planprocessen er i gang nu ...

Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende den foreslåede udvidelse af Lillebælt Naturistcamping. Indkomne idéer og forslag fra borgerne vil efterfølgende indgå som bidrag i den videre proces, herunder udarbejdelsen af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Planlægningen forventes at være afsluttet i løbet af 2018.

Fordebatten løber i perioden fra d. 20. juni til d. 9. juli 2018. Du kan senest 9. juli sende dine idéer og forslag til teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Middelfart Kommune indbyder endvidere til dialogmøde v/byplanlægger Jacob Kloch torsdag d. 28. juni kl. 16.30. Dialogmødet afholdes på campingpladsen og alle er velkomne.

Eventuelle øvrige spørgsmål kan rettes til byplanlægger Jacob Kloch på Jacob.kloch@middelfart.dk eller 88 88 48 21.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
02. oktober 2019