Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Middelfart før 2007

Lokalplan 22.01-22.12 
22.01 Middelfart Sygehus (250KB) 
22.02 Skole- og centerområder ved Lillebæltshallen  (610KB) 
22.03 Middelfart Lystbådehavn (617KB) 
22.05 Boligområde ved Brovejen/Danmarksvej (752KB) 
22.06 Fritidsområde ved Færøvej (413KB) 
22.08 Erhvervs- og institutionsområde ved Østre Hougvej i Middelfart (1197KB) 
22.09 Seniorboliger ved Norgesvej (691KB) 
22.10 Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken (3.170KB) 
22.11 Ældrecenter og erhvervsområde mv. ved Fænøsund (4,6MB) 
22.12 Detailhandel ved Brovejen / Norgesvej (1,8MB)

Lokalplan 23.02-23.28  
23.02 Hotel Melfar (550KB) 
23.03 Rækkehusbebyggelse ved Frederiksgade (560KB)
23.04 Belægning mv. på Torvet og i Algades østlige del, Riisings Gyde, Samsøes Gyde og Søndergades østlige del (1030KB) 
23.05 Boligbebyggelse ved Søndergade (492KB) 
23.06 Boligområde ved H.P. Priorsvej (531KB) 
23.07 Center- og boligområde ved Østergade, Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej (741KB) 
23.08 Boligbebyggelse øst for Hessgade i Middelfart (446KB) 
23.09 Erhvervsområde ved Middelfart Station  
23.11 Bolig- og erhvervsområde ved Odensevej (492KB) 
23.12 Facedebebyggelse langs Algade, Østergade og Odensevej (2718KB) 
23.13 Boligbebyggelse ved Søndergade (479KB)  
23.16 Bevaring i Middelfart gamle bydel og Vesterløkken  
23.17 Aktivitetscenter og ældreboliger ved Skovgade/Akacie Allé (925KB) 
23.18 Offentligt område ved Vestre Skole (937KB) 
23.20 Boligbebyggelse ved Buggesgade og Gl.Vestergade (533KB) 
23.21 Middelfart Havnefront  
23.22 Bevaring i området ved Algade og Østergade  
23.23 Centerområde ved Algade, Jernbanegade, Teglværksgade og Nygade (540KB) 
23.24 Ny trafikhavn  
23.25 Centerområde til boliger, offentlige formål m.m. på Middelfart Havnefront (1,17MB) 
23.26 Centerområde med boliger ved Kappelsbjerg /Havnegade (484kB) 
23.27 Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget (1649KB)
23.28 Centerområde med Middelfart Sparekasse (2MB)
   
Lokalplan 24.01-24.02
24.01 Området ved Kongebro (947KB) 
24.02 Boligområde ved Julievej (670KB) 
 
Lokalplan 25.01-25.05
25.01Ferieby ved Fænøsund (333KB) 
25.02 Området ved Hindsgavl Slot (1121KB) 
25.04 Campingplads ved Gals Klint   
25.07 Udstillings- og kursusområde ved Brovejen i Middelfart (9 MB)
  
Lokalplan 27.01-27.02
27.01 Golfbane ved Middelfart  (691KB) 
27.02 Område til boligbebyggelse ved Skrillingegården  (3,3 MB)

Lokalplan 28.01-28.16    
28.01 Boligbebyggelse ved Assensvej  (874KB) 
28.02 Boligbebyggelse ved Assensvej  (606KB) 
28.03 Boligområde ved Brovejen og Vandværksvej  (429KB) 
28.04 Boligbebyggelse ved Merianvej  (597KB) 
28.05 Boligbebyggelse ved Perikonvej og Odensevej  (659KB)   
28.06 Bolig- og erhvervsområde ved Brovejen/Odensevej (1057KB) 
28.08 Transformerstation ved Skrillinge  (417KB) 
28.09 Boligområde ved Møllegård   (541KB) 
28.10 Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej  (444KB)  
28.11 Erhvervsområde ved Værkstedsvej (743KB)  
28.12 Skrillinge Øst  (3063KB)   
28.13 Området ved Hyllehøjskolen  (2,52MB)
28.14 Dagligvarebutik ved Brovejen/Odensevej (480KB) 
28.15 Detailhandel ved Brovejen/Assensvej (861 KB) 
28.16 Butikker ved Brovejen/Odensevej (1MB)
  
Lokalplan 29.02-29.09
29.02 Erhvervs- og institutionsområde ved Jyllandsvej  (3055KB) 
29.03 Erhvervsområde ved Mandal Allé (642KB) 
29.07 Erhvervsområde ved Bogensevej  (900KB) 
29.08 Erhvervsområde ved motorvejen (Opdateret)  (3MB) Lokalplan 29.08 tillæg 1 (1MB)
29.09 Erhvervsområde ved Fynsvej  (2MB) 
  
Lokalplan 30.01-30.11
30.01 Erhvervsområde ved Falstersvej  (588KB)  
30.02 Erhvervsområde ved Sjællandsvej  (665KB)   
30.04 Boligområde ved Strandvejen og Skovsvinget  (400KB)   
30.05 Kursusejendom i Skovsvinget  (620KB)   
30.06 Erhvervs- og institutionsområde ved Strandvejen  (797KB) 
30.07 Hotel ved Jyllandsvej (563KB)  
30.09 Boligområde ved Skovsvinget  (944KB)  
30.10 Boligområde ved Falstersvej  (1MB)
30.11 Kildehøj Strandpark  (2MB)
  
Lokalplan 32.02-32.32
32.02 Boligområde ved Møllebakken i Strib (648KB)   
32.03 Boligområde ved Sønder Allé i Strib  (703KB)  
32.04 Boligområde vest for Sønder Allé i Strib  (366KB) 
32.05 Boligområde ved Sofiendalvej i Strib  (671KB)   
32.07 Boligområde ved Røjlemosevej i Strib  (437KB) 
32.08 Boligområde ved Vestergårdvej (564KB) 
32.09 Middelfart Centralrenseanlæg  (487KB) 
32.10 Boligområde ved Chr. Dannings Vej  (645KB)  
32.13 Område ved Gl. Strandvej (669KB)  
32.14 Boligområde ved havnen i Strib  (768KB) 
32.15 Museum/udstillingsbygning og boliger ved Sofiendalvej i Strib  (768KB) 
32.16 Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib  (660KB)   
32.17 Boligbebyggelse ved Vestergade og Tjærepletten i Strib  (418KB) 
32.18 Område til boliger og offentlige formål ved Abelonelundvej  (630KB)
32.19 Område til boliger samt administration og kontorer ved Højskolevej  (1775KB)   
32.20 Område til rideskole på Christiansdal  (1162KB)  
32.21 Idrætsområde ved Brændeskov i Strib (1435KB) 
32.23 Strib Skole (1870KB)  
32.24 Boligområde ved Brændeskovvej   
32.25 Ældrecenter i Strib     
32.26 Centerområde ved Ny Billeshavevej (1300KB)  
32.27 Boligområde ved Strandvejen i Strib (700KB) 
32.28 Boligområde ved Strib Landevej (2,48MB)  
32.29 Boliger på Strib Stadion (2092KB) 
32.30 Udvidelse af idrætsområdet ved Brændeskov i Strib (1MB)
32.32 Boliger ved Tjærepletten i Strib (1,85MB) 
32.33 Boligområde ved Münstervej i Strib 
  
Lokalplan 34.01-34.13
34.01 Rekreativt område ved Vejlby Fed  788KB  
34.03 Institutions- og sommerhusområde ved Vejlby Fed   383KB 
34.05 Erhvervsområde ved Røjle  444KB 
34.06 Losseplads ved Vejlby  399KB  
34.07 Feriekolonier ved Vejlby Fed  320KB  
34.08 Sommerhusområde ved Vejlby Fed   544KB  
34.11 Offentligt område i Vejlby  1001KB  
34.12 Sommerhusbebyggelse på Vejlby Fed - Algolvej 1387KB
34.13 Døgninstitution ved Bogensevej 273KB
   
Lokalplan 35.01-35.01
35.01 CF-øvelseplads ved Kauslunde  432KB   
35.02 Kauslundes sydvestlige bydel og Mølleløkken  754KB 
35.03 Sportsplads og trafikanlæg i Kauslunde  399KB   
35.04 Erhvervsområde ved Heimdalsvej/Koesmodevej i Kauslunde 758KB
 
Byplanvedtægter
Byplanvedtægt 01+t Center- og fritidsområde ved Assensvej og Østre Hougvej 
Byplanvedtægt 03     Industri- og værkstedsområde langs hovedvej A1   
Byplanvedtægt 04     Boligområde ved Skrillinge landsby 
Byplanvedtægt 05+t  Boligområde sydvest for Jyllandsvejs forlængelse   
Byplanvedtægt 06+t  Rækkehus- og etagebebyggelse på Gasværksvej   
Byplanvedtægt 07+t  Boligområde mellem Røjlemosevej og Billeshavevej 
Byplanvedtægt 08+t  Bolig-, værksteds- og institutionsområde i Strib  
Byplanvedtægt 09     Erhvervsområde nord for Fynsvej      
Byplanvedtægt 11     Erhvervs-, institutions- og boligområde ved Karensminde    
Byplanvedtægt 15     Området omkring Rådhuset     
Byplanvedtægt 16     Kareen mellem Kappelsbjerg og Gimbels Gyde     
Byplanvedtægt 17     Kareen mellem Havnegade, Gimbels Gyde, Søndergade     
Byplanvedtægt 18     Boligområde syd for Assensvej   
Byplanvedtægt 19     Kareen mellem Søndergade og Nygade    
Byplanvedtægt 21     Kareen mellem Østergade og Elmegade 

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
28. april 2021