Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Vandløbsvedligeholdelse af kommunevandløbene

Middelfart Kommune skal vedligeholde de offentlige vandløb i kommunen.

Regulativer

I vandløbsregulativerne for de offentlige vandløb er der fastlagt bestemmelser for, hvorledes hvert enkelt vandløb skal vedligeholdes. Regulativerne beskriver blandt andet kravene til grødeskæring og fjernelse af løse aflejringer i vandløbet. Regulativet beskriver desuden hyppigheden af vedligeholdelse af vandløbet.

Skemaer med vedligeholdelse af kommunevandløbene:

Adgang til vandløbet

Kommunens medarbejdere må færdes til, fra og langs med vandløbene med materiel og maskiner i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse på flere måder

Vandløbenes vedligeholdelse afhænger af vandløbenes evne til at aflede vand og vandløbenes miljøkvalitet.
  • Begrænset vedligeholdelse: Strækninger med stort fald og meget god afledning af vand. Ofte vandløb, som har en høj naturværdi. Vandløbet gennemgås en gang om året og der fjernes væltede træer, plastic mv.
  • Grødeskæring: Strækninger med godt fald og god afledning af vand. Der skæres grøde til faste tider 1-3 gange årligt.
  • Grødeskæring og opgravning: Strækninger med svagt fald og nogen tilsanding. Der skæres grøde til faste tider 2-3 gange årligt. Desuden opgraves aflejringer af sand og slam, så vandløbets evne til at aflede vand ikke ændres i forhold til regulativets bestemmelser.
  • Grødeskæring og profilgravning: Strækninger med ringe fald. Ofte i inddæmmede områder. Der skæres grøde til faste tider 1-3 gange årligt. Desuden opgraves sand og slam, så vandløbets dimension vedligeholdes. Tidspunkterne for grødeskæring på de enkelte vandløbsstrækninger fremgår af de respektive regulativer.

Håndkraft i stedet for maskiner

Skånsom vedligeholdelse af vandløbene foretrækkes, hvor det er muligt. Åmænd skærer en strømrende fri i vandløbet med le, uden at beskadige bund og brinker. Strømrenden kan evt. bestå af flere mindre strømrender. Sten og grus i strømrenden røres ikke. Det samme gælder planter og træer langs vandløbet og op ad skråningerne.
 

Efter vedligeholdelsen

Kommunen er nødt til at efterlade oprenset materiale langs vandløbene. Lodsejeren skal fjerne materialet fra bræmmen og bortskaffe det eller udjævne det udenfor bræmmen. Lodsejeren har også pligt til at fjerne træstammer, grene, plastic o. lign., der er samlet op af vandløbet.
 

Hvis marken bliver våd

Står der vand på marken, så undersøg om alle dræn virker, eller om det har regnet så meget, at det kan forventes, at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet.
Nogle steder især i moseområder har markerne, blandt andet på grund af kraftig dræning, i en periode sat sig med mere end 1 cm om året, mens vandløbet fortsat ligger i samme niveau. Dette medfører naturligt en dårligere afvanding af markerne omkring vandløbet.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
23. september 2020