Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Vandløbsregulativer

Alle offentlige vandløb – både åbne og rørlagte – har et regulativ. Regulativerne indeholder bestemmelser om vedligeholdelse af vandløbene, kommunens forpligtelser samt bredejernes rettigheder og pligter. Regulativerne er delt op i fællesbestemmelser, der gælder for vandløbene i hhv. gl. Ejby Kommune, gl. Nørre Aaby Kommune og gl. Middelfart Kommune, og særbestemmelser for de enkelte vandløb. Derudover er der for nogle vandløb tillægsregulativer med bestemmelser, der er tilføjet efter seneste revision af fællesregulativer og/eller regulativer for de enkelte vandløb.

Når Middelfart Kommune i de kommende år reviderer vandløbsregulativerne, vil fællesbestemmelserne blive harmoniseret og samlet i et fællesregulativ for offentlige vandløb i hele Middelfart Kommune.


Afløb fra Gadstrup - fællesbestemmelser
Afløb fra Gadstrup - kort
Afløb fra Gadstrup - regulativ
Afløb fra Gamborg - fællesregulativ
Afløb fra Gl. Mølledam
Afløb fra Gl. Mølledam - tillægsregulativ
Afløb fra Kauslunde Nord - fællesregulativ
Afløb fra Kustrup (nord) - fællesregulativ
Afløb fra Kustrup syd - fællesregulativ
Afløb fra Møllemosen - fællesbestemmelser
Afløb fra Møllemosen - kort
Afløb fra Møllemosen - regulativ
Afløb fra parcelarealerne - fællesbestemmelser
Afløb fra parcelarealerne - kort
Afløb fra parcelarealerne - regulativ
Afløb fra Roerslev - fællesregulativ
Afløb fra Svenstrup - fællesregulativ
Afløb ved Fyllested - regulativ
Afløb ved Fyllested - tilllægsregulativ
Afløb ved Føns - fællesbestemmelser
Afløb ved Føns - kort
Afløb ved Føns - regulativ
Afløb ved Føns, nordre tilløb - fællesbestemmelser
Afløb ved Føns, nordre tilløb - kort
Afløb ved Føns, nordre tilløb - regulativ
Afløb ved Holse - regulativ
Afløb ved Holse - tillægsregulativ
Afløb ved Holse, tilløb I - regulativ
Afløb ved Holse, tilløb I - tillægsregulativ
Afløb ved Holse, tilløb II - regulativ
Afløb ved Holse, tilløb II - tillægsregulativ
Afløb ved Holse, tilløb III - regulativ
Afløb ved Holse, tilløb III - tillægsregulativ
Afløb ved Holse, tilløb IV - regulativ
Afløb ved Holse, tilløb IV - tillægsregulativ
Afløb ved Kærbyholm - fællesbestemmelser
Afløb ved Kærbyholm - kendelse
Afløb ved Kærbyholm - kort
Afløb ved Kærbyholm - regulativ
Afløb ved Lindholm - regulativ
Afløb ved Lindholm - tillægsregulativ
Afløb ved Roerslev By - fællesbestemmelser
Afløb ved Roerslev by - kort
Afløb ved Roerslev by - regulativ
Afløbet fra Kosmose - fællesbestemmelser
Afløbet fra Kosmose - kort
Afløbet fra Kosmose - regulativ
Aulby Mølle Å, biløb ved Tokkemade - Bilag 7- revideret
Aulby Mølle Å, biløb ved Tokkemade - regulativ
Aulby Mølle Å, st. 3660-0 - Bilag 7- revideret
Aulby Mølle Å, st. 3660-0 - regulativ
Aulby Mølle Å, st. 6831-3663 (Koesmoseafløbet) - fællesregulativ
Balslev Nederbyløbene - regulativ
Balslev Nederbyløbene - tillægsregulativ
Balslev Nederbyløbene, sidetilløb fra syd - regulativ
Balslev Nederbyløbene, sidetilløb fra syd - tillægsregulativ
Balslev Overbyløbet - regulativ
Balslev Overbyløbet - tillægsregulativ
Brende Å - bilag 5
Brende Å - Bilag 7
Brende Å - Regulativ
Broendegårdsrenden - fællesbestemmelser
Broendegårdsrenden - Kort
Broendegårdsrenden - regulativ
Egelundbækken - regulativ
Egelundbækken - tillægsregulativ
Ejby Moser - regulativ
Ejby Moser - tillægsregulativ
Ejby Rende - regulativ
Ejby Rende - tillægsregulativ
Ejlskov Bæk - regulativ
Ejlskov Bæk - tillægsregulativ
Elmelundsløbet - regulativ
Elmelundsløbet - tillægsregulativ
Emtekær Moserende - fællesbestemmelser
Emtekær Moserende - særbestemmelser
Fjellerup Bæk - nedre del - fællesbestemmelser
Fjellerup Bæk - nedre del - særbestemmelser
Fjellerup Bæk - øvre del - regulativ
Fjellerup Bæk - øvre del - tillægsregulativ
Fuglemoserenden - fællesbestemmelser
Fuglemoserenden - særbestemmelser
Fuglsangbækken - regulativ
Fuglsangbækken - tillægsregulativ
Fuglsbækafløbet - regulativ
Fuglsbækafløbet - Tillægsregulativ
Fuglsbækafløbet, tilløb fra sydvest - regulativ
Fuglsbækafløbet, tilløb fra sydvest - Tillægsregulativ
Fuglsbækafløbet, tilløb fra øst - regulativ
Fuglsbækafløbet, tilløb fra øst - Tillægsregulativ
Gelsted Østre afløb - regulativ
Gelsted Østre afløb - Tillægsregulativ
Grangårdsrenden - fællesbestemmelser
Grangårdsrenden - Kort
Grangårdsrenden - regulativ
Gremmeløkke Å - Bilag 7- revideret
Gremmeløkke Å - regulativ
Gremmeløkkerenden - regulativ
Gremmeløkkerenden - tillægsregulativ
Hamborg Bæk - fællesbestemmelser
Hamborg Bæk - særbestemmelser 
Harndrup Fjellerup Å (og Billebølle Bæk) - fællesbestemmelser
Harndrup Fjellerup Å (og Billesbølle Bæk) - særbestemmelser
Harndrup Skovs mellemste vandløb - regulativ
Harndrup skovs mellemste vandløb - tilllægsregulativ
Harndrup Skovs Vestlige vandløb - regulativ
Harndrup Skovs vestlige vandløb - tillægsregulativ
Harndrup Skovs østlige vandløb - tillægsregulativ
Holmebækken - ny en del af Hybæk - regulativ
Holmebækken - tillægsregulativ
Holse Stationsbæk - særbestemmelser
Holse Stationsbæk- tillægsregulativ
Holse-Fyllested Skelbæk - særbestemmelser
Holse-Fyllested Skelbæk - tillægsregulativ
Hybæk - fællesbestemmelser
Hybæk - særbestemmelser
Hygind Bæk - fællesbestemmelser 
Hygind Bæk - særbestemmelser
Haare Afløbet - regulativ
Haare Afløbet - tilllægsregulativ
Indslev Højgårdsrende - regulativ
Indslev Højgårdsrenden - tillægsregulativ
Indslev Udriderstedrende - regulativ
Indslev Udriderstedrenden - tillægsregulativ
Kalvehaverenden - regulativ
Kalvehaverenden - tillægsregulativ
Kauslunde-Gamborg Skelrende - fællesregulativ
Kindstrupafløbet, tilløb A - regulativ
Kindstrupafløbet, tilløb A - tillægsregulativ
Kindstrupafløbet, tilløb B - regulativ
Kindstrupafløbet, tilløb B - tilllægsregulativ
Kindstrupafløbet, tilløb C - regulativ
Kindstrupafløbet, tilløb C - tillægsregulativ
Kindstrupafløbet, Vestre hovedløb - regulativ
Kindstrupafløbet, Vestre hovedløb - tillægsregulativ
Kindstrupafløbet, Østre hovedløb - fællesbestemmelser
Kindstrupafløbet, Østre hovedløb - særbestemmelser
Kinggårdsløbet - fællesbestemmelser
Kinggårdsløbet - særbestemmelser
Kærbyholmrenden - fællesbestemmelser
Kærbyholmrenden - kort
Kærbyholmrenden - regulativ
Langholmafløbet - regulativ
Langholmafløbet - tillægsregulativ
Laven Bæk - fællesbestemmelser
Laven Bæk - Kort
Laven Bæk - regulativ
Logendige Renden - regulativ
Logendige Renden - tillægsregulativ
Lybækafløbet - regulativ
Lybækafløbet - tillægsregulativ 
Mejerirenden - regulativ
Mejerirenden - tillægsregulativ
Mosbækrenden - regulativ
Mosbækrenden - tillægsregulativ
Mosegårdsløbet - fællesbestemmelser
Mosegårdsløbet - kort
Mosegårdsløbet - regulativ
Moserenden i Sjoen - fællesbestemmelser
Moserenden i Sjoen - særbestemmelser
Møllebækken - fællesbestemmelser
Møllebækken - særbestemmelser
Nordre Landkanal - fællesregulativ
Pave Bæk - fællesbestemmelser
Pave Bæk - kort
Pave Bæk - særbestemmelser
Ronæsrenden - fællesbestemmelser
Ronæsrenden - kort
Ronæsrenden - regulativ 
Røjlemose Hovedløb - fællesregulativ
Røjlemose tilløb - fællesregulativ
Rørmoserenden - regulativ
Rørmoserenden - tillægsregulativ
Raasbæk - regulativ
Raasbæk - tillægsregulativ
Sidetilløb til Gremmeløkkerenden - regulativ
Sidetilløb til Gremmeløkkerenden - tillægsregulativ
Skelbækken (Udløb til Båring Vig, Bogense Kommune) - fællesbestemmelser
Skelbækken (Udløb til Båring Vig, Bogense Kommune) - særbestemmelser
Skelbækken (Udløb til Viby Å) - fællesbestemmelser
Skelbækken (Udløb til Viby Å) - kort
Skelbækken (Udløb til Viby Å) - regulativ
Skovlyrenden - fællesbestemmelser
Skovlyrenden - særbestemmelser
Skovsgårdebækken - regulativ
Skovsgårdebækken - tillægsregulativ
Sletterød Bæk - fællesbestemmelser
Sletterød Bæk - særbestemmelser
Slibermoserenden - fællesbestemmelser
Slibermoserenden - kort
Slibermoserenden - regulativ
Slibermoserenden, tilløb fra matr. nr. 7a, Roerslev - fællesbestemmelser
Slibermoserenden, tilløb fra matr. nr. 7a, Roerslev - kort
Slibermoserenden, tilløb fra matr. nr. 7a, Roerslev - regulativ
Slibermoserenden, tilløb fra Roerslev By - fællesbestemmelser
Slibermoserenden, tilløb fra Roerslev By - kort
Slibermoserenden, tilløb fra Roerslev By - regulativ
Stationsmosen - regulativ
Stationsmosen - tillægsregulativ
Staurby Mølleå hovedløb - fællesregulativ
Staurby Mølleå tilløb - fællesregulativ
Stor å - bilag 4
Stor å - bilag 5
Stor å - bilag 6
Stor Å - Bilag 7
Stor Å - regulativ
Tilløb A til Fjellerup Bæk - regulativ
Tilløb A til Fjellerup Bæk - tillægsregulativ
Tilløb B til Fjellerup Bæk - øvre del - regulativ
Tilløb B til Fjellerup Bæk - øvre del - tillægsregulativ
Tilløb fra Gl. Dam - regulativ
Tilløb fra Gl. Dam - tillægsregulativ
Tilløb fra Vejlby - fællesregulativ
Tilløb til Ejby Rende - regulativ
Tilløb til Ejby Rende - tillægsregulativ
Tilløb til Møllebækken - fællesbestemmelser
Tilløb til Møllebækken - særbestemmelser
Tilløb til Raasbæk - regulativ
Tilløb til Raasbæk - tillægsregulativ
Tilløb til Sletterød Bæk - fællesbestemmelser
Tilløb til Sletterød Bæk - særbestemmelser
Tokkemade - fællesregulativ
Tvingmosen - ophæv kendelse
Tvingmosen - regulativ
Tvingsmosen - tillægsregulativ
Tårup Hønnerup Bæk, tilløb A - regulativ
Tårup Hønnerup Bæk, tilløb A - tillægsregulativ
Tårup Hønnerup Bæk, tilløb B - regulativ
Tårup Hønnerup Bæk, tilløb B - tillægsregulativ
Tårup Hønnerup Bæk, tilløb C - regulativ
Tårup Hønnerup Bæk, tilløb C - tillægsregulativ
Taarup Renden - regulativ
Taarup Renden - tillægsregulativ
Tårup-Hønnerup Bæk - fællesbestemmelser
Tårup-Hønnerup Bæk - særbestemmelser
Vejrup Mose - regulativ
Vejrup Mose - tillægsregulativ
Vestergaardsløbet - fællesbestemmelser
Vestergaardsløbet - særbestemmelser
Viby Å - bilag 5
Viby Å - bilag 6
Viby Å - Bilag 7
Viby Å - regulativ
Viby Å- bilag 4
Vindebjerg Mose - regulativ
Vindebjerg Mose - tillægsregulativ
Voldby Å - fællesbestemmelser
Voldby Å - fællesregulativ
Voldby Å - kort
Voldby Å - regulativ
Ørslevrenden - fællesbestemmelser
Ørslevrenden - særbestemmelser
Aabylundrenden - fællesbestemmelser
Aabylundrenden - kort
Aabylundrenden - regulativ
Aabylundrenden, sidetilløb - fællesbestemmelser
Aabylundrenden, sidetilløb - kort
Aabylundrenden, sidetilløb - regulativ
Ålebækken - fællesbestemmelser
Ålebækken - særbestemmelser
Sidst opdateret af Webmaster
01. oktober 2015