Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Bræmmer og randzoner

I forbindelse med den nye lov om randzoner er det besluttet, at der skal udlægges i alt ca. 25.000 ha. randzoner på landbrugsjord. En randzone er en 9 meter bred zone omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb omfattet af anden lovgivning. Jorden i randzonen må ikke dyrkes og der må ikke sprøjtes og gødskes. Åbne vandløb og søer over 100 m2, der er omfattet af anden lovgivning, er:

  • Vandløb, som er offentlige efter vandløbsloven
  • Vandløb og søer, som er omfattet af krav om 2-meter bræmmer jf. vandløbsloven
  • Vandløb og søer, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven
  • Vandløb og søer med fastsatte miljømål i de statslige vandplaner efter miljømålsloven (1. generations vandplaner) eller lov om vandplanlægning (2. generations vandplaner)

 billede bræmmer vandløb 
Illustration fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside

Græsning og høslet er tilladt i randzonen. Hvis der går dyr på arealerne ved vandløbet, skal der som hovedregel opsættes et hegn mindst 1 m fra vandløbet, så dyrene ikke træder brinkerne ned. Bræmmer og randzoner beskytter vandløbet mod at sand og jord skylles ud fra markerne og de skal sikre et forbedret vandmiljø ved at reducere udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider. Vandløbsbræmmer og randzoner er samtidig en gevinst for naturen, da de bl.a. virker som spredningskorridorer for insekter og andre dyr med tilknytning til vandløbet.

Plantevækst på vandløbsbræmmer kan være med til at bortskygge noget af grøden i vandløbet. Bræmmerne er på den måde et bidrag til at sikre afledningen af vand og mindske udgifterne til vandløbsvedligeholdelsen.

Kontaktpersoner i afdelingen er: Erik Madsen tlf.: 8888 4918 og Stine Paulsen tlf.: 8888 4894.

Lovgivning vedr. vandløbsvedligeholdelse
Vandløbsloven

 

Sidst opdateret af Monica Nielsen
11. januar 2018