Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vandløb

I Middelfart Kommune findes ca. 400 km vandløb, fordelt på ca. 200 km offentlige vandløb og ca. 200 km private vandløb. Middelfart Kommune er myndighed for alle vandløb indenfor kommunen, men opdelingen i offentlige og private vandløb har betydning for, hvilke vandløb kommunen skal vedligeholde, og hvilke vandløb de private bredejere skal vedligeholde. Der er i statens vandplaner fastsat en målsætning for hvert vandløb, som beskriver, hvilke mål der er for naturtilstanden i hvert enkelt vandløb.

Langt hovedparten af vandløbene er omfattet af vandløbsloven. Vandløbslovens bestemmelser omfatter egentlige vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer og andre indvande. De eneste vandløb, som ikke er omfattet af vandløbsloven, er vandløb der forløber på en ejendom fra udspring til udløb i havet. Loven skal både tilgodese afledning af vand og de miljømæssige interesser i vandløbet. En del af vandløbene i kommunen er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Vedligehold af private vandløb kræver ikke tilladelse fra vandløbsmyndigheden, men ved ændringer i vandløbets tilstand kræves en tilladelse fra Natur og Miljøafdelingen i kommunen. Vandløb påvirkes kraftigt af menneskelige aktiviteter som for eksempel vandindvinding, udledning af spildevand og udretning eller oprensning af hensyn til afvanding. Det er derfor en god ide at kontakte kommunen, inden et vandløb renses eller man på anden måde påvirker et vandløb for at vide, hvad man kan gøre indenfor lovens rammer.

Lovgrundlag: 
Vandløbsloven(åbner i nyt vindue) 
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (åbner i nyt vindue) 
Naturbeskyttelsesloven (åbner i nyt vindue)
Fiskeriloven(åbner i nyt vindue) 

Er der tvivl om, hvilke regler der gælder ved vandløb, er velkommen til at kontakte en vandløbsmedarbejder.
erik.madsen@middelfart.dk eller tlf.:8888 4918
stine.paulsen@middelfart.dk  eller tlf.: 8888 4894Sidst opdateret af Gitte Hertzum
01. februar 2019