Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Natura 2000-handleplan

Den 8. maj 2017 vedtog Byrådet Natura 2000-handleplaner for de tre Natura 2000-områder, som ligger helt eller delvist i Middelfart Kommune. Disse handleplaner gælder til udgangen af 2021. Forslag til Natura 2000-handleplanerne har tidligere været i offentlig høring i perioden 20. oktober – 15. december 2016.

Planerne erstatter hermed Natura 2000-handleplanerne fra første planperiode (2009-2015).

Du kan se Natura 2000-handleplanerne her:
Lillebælt (Pdf) 
Røjle Klint og Kasmose Skov (Pdf)
Æbleø, havet syd for og Nærå (Pdf)

Se hvidbog og indkomne høringssvar til områderne her:

Se afgørelse om vedtagelse af planerne her (Pdf) for Middelfart Kommune, hvor klagevejledning er vedhæftet.

I Danmark er EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i Miljømålsloven.

For at sikre, at Danmark kan leve op til forpligtelserne i direktiverne udarbejder Staten (Miljøstyrelsen) hvert 6. år en Natura 2000-plan for alle 252 Natura 2000-områder i Danmark. Planerne indeholder bl.a. målsætninger og et indsatsprogram for det enkelte område. Første planperiode var 2012-2015. De statslige basisanalyser og Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Har du spørgsmål til natura 2000-handleplanerne er du velkommen til at kontakte:

Elke Schäfer på tlf.: 8888 4828 eller Jakob Pedersen på tlf.: 8888 4838

Spørgsmål til Natura 2000

Jakob Pedersen
tlf.: 8888 4838
mail: Jakob.martinpedersen@middelfart.dk

Elke Schäfer
tlf. 8888 4828
mail: elke.schafer@middelfart.dk

 

Naturhandleplan