Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Anmeldeordning

De enkelte Natura 2000-områder er udpeget, fordi de har unikke naturværdier, som har betydning både for dig der ejer arealer i Natura 2000-området, for andre lokale borgere , men også for internationale gæster i kommunen.

Små forstyrrelser eller ændringer i et Natura 2000-område kan føre til, at en art eller en bestemt type af natur fuldstændig forsvinder fra området.

Ifølge naturbeskyttelsesloven er der en række aktiviteter, som du skal anmelde til kommunen, inden du går i gang med at udføre dem. Det drejer sig om:

 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
 4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
 5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
 9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 12. Etablering af ikkegodkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Du kan anmelde aktiviteterne ved at skrive en mail til teknik@middelfart.dk. Du skal oplyse hvilke aktiviteter, det drejer sig om, samt hvilke matrikler du vil udføre aktiviteten på. Inden 4 uger vil du få svar på, om du må udføre aktiviteten.

Hvis du ikke anmelder aktiviteterne, kan du få en bøde.

Aktiviteter på arealer med fredskov skal du anmelde til Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har et skema, du skal bruge til anmeldelsen. Det finder du her.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Elke Schäfer 8888 4828 elke.schafer@middelfart.dk og Jakob Pedersen, 8888 4838 jakob.martinpedersen@middelfart.dk

 

Sidst opdateret af Webmaster
30. november 2017

Spørgsmål til Natura 2000

Jakob Pedersen
tlf.: 8888 4838
mail: Jakob.martinpedersen@middelfart.dk

Elke Schäfer
tlf. 8888 4828
mail: elke.schafer@middelfart.dk

 

Natur anmeldeordning