Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Fredning af fortidsminder

Fortidsminderne skal bevares med det formål, at man kan opleve og udforske fortiden – nu som i fremtiden. Fortidsminderne har dermed en vigtig kulturhistorisk værdi. I kraft af den pleje, der udøves i forbindelse med bevarelse af fortidsminderne, står de også som små natur pletter, hvor en lang række karakteristiske planter lever. Man kan kalde dem små natur-oaser i landskabet.

Hvad er fortidsminder?


Der findes ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark og der findes fortidsminder flere steder i det fynske landskab. Fortidsminderne kan blandt andet være: Gravhøje, voldsteder, runesten og gamle vejspor. Men det er ikke alle fortidsminder der er synlige.
Det er kulturarvsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for fortidsminderne, som er beskyttede ved Museumsloven. En lang række af fortidsminderne er fredede, og det betyder blandt andet at der ikke må ske ændringer i deres tilstand.

Hvor er der registrerede fortidsminer?

På kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan de registrerede fortidsminder ses på et kort over registrerede fortidsminder. Her findes også en kort beskrivelse af fortidsmindet, og hvilken tidsalder det stammer fra.

Kommunen har ansvaret for:

 • Beskyttelseszoner omkring fredede fortidsminder
 • Tilsyn og pleje af fredede fortidsminder
 • Udpegning og formidling af regionsplanens beskyttelsesområder: Landsbyer, herregårde, kirkeomgivelser, kystmiljøer og arkæologiske beskyttelsesområder.

Nogle fortidsminder ligger i jorden

Ved gravearbejde sker det, at der opdages bopladser eller andre fund fra oldtiden. Fortidsminderne dukker typisk op i forbindelse med anlægsarbejde eller pløjning af arealer.

Ved landbrug eller skovdrift

 • Hvis man finder et nyt fortidsminde i forbindelse med jordarbejde i skov- eller landbrugsdriften, skal man henvende sig til det lokale museum. Finder fundet sted i forbindelse med lodsejerens normale drift af arealet, påhviler udgiften til udgravning ikke lodsejeren. Det kan ske, at fortidsmindet skal blive i jorden, men det er også muligt at fundet skal udgraves, så det kan indgå i museernes samlinger
   
 • Ved anlægsarbejde – f.eks. i forbindelse med opførsel af stalde eller lignende – gælder de almindelige regler for anlægsarbejde
   
 • Ved ændring af jordbehandlingen – f.eks. fra almindelig pløjning til dybdepløjning, kan man som ejer omkostningsfri henvende sig til det lokale museum og anmode om en udtalelse.
   
 • Det anbefales, at der laves en frivillig forundersøgelse af området, inden en evt. råstofindvinding.
  Under udarbejdelse af kommuneplaner, lokalplaner mm., skal det ansvarlige museum inddrages. Kommunen har pligt til at underrette bygherren om museumslovens bestemmelser.

Hvis du vil vide mere, findes der mere information om sikring af fortidsminder på: kulturarv