Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Pleje af eksisterende vandhuller

Pleje af vandhuller
Vådområder er generelt sårbare overfor påvirkninger fra omgivelserne. Er et vandhul placeret, så det har et stort opland f.eks. af landbrugsjord, vil det være udsat for en relativ stor belastning af næringsstoffer. Især belastning med fosfor vil medføre en algeopblomstring. Man kan pleje sit vandhul ved at følge nedenstående råd:

 • Lad ikke vandhullet gro til
  Det er naturligt, at der vil komme beplantning ved bredden. For at sikre, at vandhullet ikke gror til, kan det være nødvendigt at fjerne dunhammer. Hvis der kommer dunhammere ved vandhullet, er det vigtigt at være hurtigt ude, da de breder sig. Hvis vandhullet er helt groet til, kan det være nødvendigt at oprense det.
 • Oprensning
  En oprensning kræver dispensation fra kommunen. Ved en oprensning fjernes mudder, uønsket plantevækst og dynd. En oprensning skal udføres i efteråret eller om vinteren, så der gøres mindst mulig skade på den eksisterende flora og fauna. Der skal udvises forsigtighed ved oprensningen. Det er vigtigt, at der ikke går hul i det vandstandsende lag, der ligger nederst i vandhullet. Som udgangspunkt skal det opgravede materiale enten bortkøres eller spredes ud i et ikke over 30 cm tykt lag på omkringliggende marker. Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
 • Det gør ikke noget, hvis det ”roder lidt”
  Padder og krybdyr har brug for steder at overvintre, hvilket de gerne gør i stenbunker, vegetation og diger i nærheden af vandhuller.
 • Afgræsning ned til bredden.
  Kreaturer kan sagtens græsse ved vandhuller. Vær opmærksom på tilstanden af vandhullet da dyrene nedtramper bredden og tilfører gødning. Fordelen er, at dyrene får adgang til vand, og at bredden holdes lysåben.

 

Sidst opdateret af Webmaster
30. november 2017