Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Vandhuller -etablering og pleje

Hvorfor lave et nyt vandhul?
Vandhuller udgør vigtige yngle- og levesteder for mange dyr og planter. I Danmark er der de seneste 100 år blevet nedlagt mange vandhuller. Det giver f.eks. padder sværere betingelser for at yngle. Ved at etablere nye vandhuller, får mange dyr og planter gode muligheder for at retablere sig i nye omgivelser.

Tilladelser og tilskud
Der skal altid søges tilladelse ved kommunen til etablering af et vandhul. Etablering af et vandhul kræver en landzonetilladelse efter planloven, da anvendelsen af arealet ændrer sig. Hvis arealet er registreret som beskyttet natur, skal der søges en dispensation hos kommunen (fra § 3 i naturbeskyttelsesloven). Der gives kun undtagelsesvist dispensation til anlæggelse af vandhuller på beskyttede arealer.

Skal et vandhul oprenses eller udvides, skal der ligeledes søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Der kan søges økonomiske midler til etableringen hos Naturstyrelsen. Projekterne tildeles penge efter biologisk værdi. Ansøgningsfristen er hvert år d. 31. januar. Læs mere om betingelserne for ansøgning på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk

Beskyttelse
Hvis et vandhul er større end 100 m2, er det omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden. Det indebærer blandt andet, at det ikke er tilladt at fylde et vandhul op, eller oprense det uden en forudgående dispensation fra kommunen. Beskyttelsen omfatter også de fugtige områder omkring vandhullet. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det arbejde, du ønsker at udføre, kræver en tilladelse eller en dispensation.

Sidst opdateret af Webmaster
30. november 2017