Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Billede Kæmpe bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo er et stort problem i den danske natur. Den breder sig voldsomt og danner tætte bestande, som fortrænger hjemmehørende planter og dyr. Den er giftig at røre ved og kan gøre grønne områder utilgængelige for mennesker.

I marts 2016 har Middelfart Kommune vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo for at komme planterne til livs. Indsatsplanen gælder for hele Middelfart Kommune og forpligter både offentlige og private lodsejere til at bekæmpe planten hvert år. Se indsatsplanen ved at klikke her .
 

Hvad skal jeg gøre, hvis der er Kæmpe-Bjørneklo på min ejendom?

Du er forpligtiget til at bekæmpe planterne minimum tre gange om året inden nedstående tidsfrister:
1. bekæmpelse skal ske inden den 20. maj
2. bekæmpelse skal ske inden den 23. juni
3. bekæmpelse skal ske inden den 15. august.

Bekæmpelsen skal gentages eller kontrolleres flere gange i løbet af en
sæson for at være effektiv. Det anbefales at foretage bekæmpelse eller kontrol flere gange med 2-3 ugers mellemrum i april-juni.

Bekæmpelsen skal medføre, at hver enkelt Kæmpe-Bjørneklo dør. Planterne må på intet tidspunkt i indsatsperioden sprede frø. I indsatsplanen kan du læse om, hvordan du bekæmper planterne, og hvad du skal være opmærksom på.

Kemisk bekæmpelse kan kræve særlig tilladelse

Hvis du ønsker at gøre brug af sprøjtemidler til at bekæmpe planterne, skal du være opmærksom på, om dit areal er naturbeskyttet. I så fald kræver det en dispensation fra kommunen, før du må sprøjte på arealet. Find ud af om dit areal er beskyttet, ved at orientere dig på www.arealinfo.dk. Du kan downloade et skema til brug ved ansøgning om dispensation til kemisk bekæmpelse. Skemaet finder du i bjælken til højre.Er sprøjtemidler den eneste mulighed til bekæmpelsen, skal der anvendes et middel med glyphosat, for at bekæmpelsen bliver effektiv. Den kemiske bekæmpelse skal helst ske inden den 1. juni, da plantens frø ellers kan ligge og eftermodne på jorden.

Du skal desuden huske, at der er afstandskrav til vandmiljø (vandløb, søer mm.), alt efter hvilket sprøjtemiddel du bruger.  Se nærmere på https://www.middeldatabasen.dk/positiveList.asp, hvor du kan klikke på det pågældende sprøjtemiddel og se afstandskravene under afsnittet godkendelse.

Der kan desuden være andre afstandskrav og regler, du skal overholde ved kemisk bekæmpelse. Kontakt derfor Natur- og Miljøafdelingen, hvis du er i tvivl.

Fortæl os, hvor planterne er

Finder du Kæmpe-Bjørneklo, vil vi meget gerne høre om det, så planterne kan blive bekæmpet. Du kan foretage indberetninger vha. vores app til smartphones. Download app'en ”Middelfart Borgertip” fra App Store eller Google Play, eller skan QR-koden til højre.

Du kan også registrere forekomster her på hjemmesiden i kortet nedenfor.

  • Gå til Middelfart Borgertip (åbner nyt vindue)

Hvordan bortskaffer du den?

Det er vigtigt IKKE at aflevere afskårne blomsterskærme ved haveaffaldet på genbrugspladsen. Blomsterskærmene skal i stedet afleveres i en gennemsigtig affaldssæk til småt brændbart, så de bliver brændt og omdannet til energi.

Spørgsmål?

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål vedrørende kæmpebjørneklo.

 

Kontakt

Erik Madsen
Tlf.: 8888 4918
erik.madsen@middelfart.dk

Kent Kobberø Rasmussen

Tlf.: 8888 4891
kent.kobberoRasmussen@
middelfart.dk

Ansøgning om dispensation til kemisk bekæmpelse af bjørneklo

Hent Borgertip App

Billede af Kæmpebjørneklo


Billede af Kæmpebjørneklo

Billede af Kæmpe-bjørneklo med blomst

Kæmpebjørneklo med blomst