Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Brende Å realisering

logo europæisk landbrugsfond og landbrugstyrelsen mfl

 

Middelfart Kommune arbejder på at etablere kvælstofvådområde ved Brende Å efter tilsagn om finansiering fra Landbrugsstyrelsen. Projektets primære formål er at mindske udledning af kvælstof til vores sårbare kystvande, ligesom det vil give et løft til områdets biodiversitet, fugleliv og dyreliv generelt.
 
At etablere vådområder genskaber naturlige vandforhold på for eksempel lavtliggende landbrugsarealer. Det mindsker udledningen af kvælstof til havet, hvilket er en af de væsentligste årsager til forringet havmiljø. Særligt indre vige og fjorde er sårbare over for høje kvælstofkoncentrationer, og mange steder er der i sommer- og efterårsmånederne iltsvind i de indre farvande på grund af høje koncentrationer af næringsstoffer.

Kan vi indgå aftaler med alle lodsejere indenfor projektområdet, vil et område på ca. 25 ha indgå i vådområdet.

Faktaboks

Antal hektar der indgår i vådområdet: 25
Antal lodsejere med jord i projektområdet: 6
Forventet årlig kvælstofomsætning: 2,4 tons
Forventet projektperiode: 2021 - 2024
Projektejer: Middelfart Kommune

billede af et kort med oversigt over vådområde ved Brende Å

 

Se også: