Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forundersøgelse af Brende Ådal som kvælstofvådområde

logo europæisk landbrugsfond og landbrugstyrelsen mfl
 

Middelfart Kommune har fået midler fra den danske stat og EU til at foretage forundersøgelsen, som består af to dele - en teknisk og en ejendomsmæssig del. Begge dele af forundersøgelser gennemføres i løbet af 2019-20, og hvis du er lodsejer vil du få besked om processen via breve i din e-boks. Projektområdet på kortet er et foreløbigt undersøgelsesområde, som kan justeres i forbindelse med forundersøgelsen.

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres Brende Å fra oplandet til åen, og som i sidste ende påvirker vores sårbare kystvande.

Faktaboks

Antal hektar: Knapt 50
Antal lodsejere: Ca. 25
Forventet årlig kvælstofomsætning: 4,3 ton
Projektejer: Middelfart Kommune

 
Undersøgelsesområde til forundersøgelse af kvælstofvådområde ved Brende Å markeret med brun afgrænsning omkring Ådalen ved Brende Å

Se også ...

• Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
28. april 2021