Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forundersøgelse af Blanke Tangmose som kvælstofvådområde

logo europæisk landbrugsfond og landbrugstyrelsen mfl

Middelfart Kommune har fået midler fra Staten til at foretage forundersøgelsen, som består af to undersøgelser - en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Begge forundersøgelser gennemføres i løbet af 2018 og ’19. Hvis du er lodsejer vil du få besked om processen via breve i din e-boks. Projektområdet på kortet er et foreløbigt undersøgelsesområde, som kan justeres i forbindelse med forundersøgelsen.

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres Båring Vig fra oplandet i og omkring det private vandløb Hole Bæk, og som i sidste ende påvirker vores sårbare kystvande.

Forløbig fakta om projektet:

Antal hektar: 25
Antal ejendomme: Ca. 20
Forventet årlig kvælstofomsætning: 2,7 ton
Projektejer: Middelfart Kommune

Teknisk kort over vådområdet Blanke Tangmose

Figur 1. Undersøgelsesområde til forundersøgelse af kvælstofvådområde i Blanke Tangmose med blå afgrænsning

Se også: