Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Hvis en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen give påbud om forbedret spildevandsrensning. Før kommunen kan meddele påbud, skal følgende dokumentationskrav være opfyldt:

  1. Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt.
  2. Ejendommens udledning skal bidrage til forureningen af den recipient, hvortil der udledes. Det er ikke afgørende for meddelelsen af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af recipienten er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.

  3. Recipienten, der udledes til, skal dokumenteret være forurenet med spildevand i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning for recipienten ikke er opfyldt.

Når kommunen har kortlagt ejendommens afløbsforhold og vurderer at ovenstående dokumentationskrav er opfyldt, varsles påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1.

Hvis der meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning til ejere af helårsboliger, der alene afleder husspildevand, vil påbuddet endvidere indeholde et tilbud om kontraktligt medlemskab af Middelfart Spildevand, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7a.

Renseklasser
I påbuddet vil kommune stille krav om, at spildevandet renses svarende til en bestemt renseklasse. Renseklasserne er:

  • SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
  • SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

  • OP: Reduktion af organisk stof og fosfor

  • O: Reduktion af organisk stof

Stofreduktionskravet til de 4 renseklasser fremgår af spildevandsbekendtgørelsens bilag 3.

Sidst opdateret af Webmaster
09. maj 2018