Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kloakering i det åbne land

Ved kloakering af ejendomme i det åbne land, anlægges et tryksat kloaksystem, hvor spildevandet fra den enkelte ejendom ledes til en pumpebrønd hvorfra det pumpes væk under tryk til et centralt renseanlæg.

Middelfart Spildevand laver det offentlige spildevandsanlæg, hvorefter grundejeren selv skal sørge for, at alle afløb fra ejendommen tilsluttes pumpebrønden. Tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Regnvand skal håndteres på egen grund og må ikke ledes til pumpebrønden. Gamle septiktanke og kloakledninger skal fjernes eller afproppes for at undgå problemer med rotter.

Grundejeren skal betale tilslutningsbidrag til Middelfart Spildevand og omkostninger til anlæg af privat stikledning/omlægning af eksisterende afløb samt sløjfning af septiktank. Herudover skal der fremover betales vandafledningsbidrag til Middelfart Spildevand. De aktuelle priser kan ses på

middelfartspildevand.dk (åbner i nyt vindue)

 

Du kan læse mere om kloakering i det åbne land i Middelfart Spildevands folder "

Kloakering i det åbne land (åbner i nyt vindue)

 

Tilslutningspligt

Når en stikledning er ført frem til grundgrænsen, har grundejeren pligt til at tilslutte ejendommens spildevand. Det er
Middelfart Kommune som afgør hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Hvis tilslutningen til offentlig kloak ikke gennemføres inden den fastsatte tidsfrist, vil kommunen meddele ejeren, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør inden en anført frist. Såfremt dette ikke fører til, at forholdene bringes i orden, overdrages sagen til politiet.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020