Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Fristforlængelse og afdragsordning

Den 5. februar 2015 trådte den nye bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i kraft. Bekendtgørelsen skal lette byrden for de økonomisk mest udsatte borgere ved påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak.

Hvem er omfattet af de nye ordninger?
Grundejere, der kan dokumentere, at den samlede årlige husstandsindkomst er under 300.000 kr., med et tillæg på 39.300 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år (maks. 4 børn). Beløbene reguleres årligt.

Hvad medfører bekendtgørelsen for dem som er omfattet?

  • Minimumsfrist på 3 år ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak (dog ikke hvis der er uhygiejniske forhold).
  • Mulighed for at grundejeren kan overlade etableringen af kloakanlægget til Middelfart Spildevand as og betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
  • Ved påbud om tilslutning til kloak forfalder tilslutningsbidraget først når tilslutningen fysisk er udført.

Hvordan bliver man omfattet af de nye ordninger?

Man skal udfylde ansøgningsskemaet som ligger på kommunens hjemmeside og vedlægge dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelser fra SKAT for alle ejendommens beboere. Ansøgningsskema og årsopgørelser skal sendes til Middelfart Kommune.

På baggrund af den indsendte ansøgning og årsopgørelser træffer Middelfart Kommune afgørelse om, hvorvidt ansøgeren er berettiget til at blive omfattet af de nye ordninger, og sender afgørelsen til ansøgeren. Hvis ansøgningen imødekommes, skal man selv anmode Middelfart Spildevand as om at sende et tilbud om etablering af kloakanlæg og tilbud om afdragsordning.

Hvis man har spørgsmål vedr. de nye ordninger?
Spørgsmål til lovgivningen samt vedrørende spildevand kan rettes til Kristine Amstrup Jørgensen på tlf. nr. 8888 4923.


Sidst opdateret af Webmaster
09. maj 2018