Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Spildevand i det åbne land

Formålet med Middelfart Kommunes indsats over for forbedret spildevandsrensning i det åbne land er, at sikre god tilstand i vores kystvande, vandløb, søer og grundvand.

En del vandløb kan ikke opfylde deres målsætninger, fordi de er forurenede af spildevand, der udledes fra spredt bebyggelse i det åbne land. Hvis husspildevandet udledes til vandløb, uden at spildevandet er renset tilstrækkeligt, kan de organiske stoffer i spildevandet bruge ilten i vandløbet, så fisk og smådyr ikke kan leve der.

Det er Miljøstyrelsen, der overvåger tilstanden i vandløbene og fastsætter rensekrav samt rammer for hvor og hvornår spildevandsrensningen skal forbedres, i vandområdeplanerne og i bekendtgørelserne om miljømål og indsatsprogrammer.

Middelfart Kommune kortlægger, på baggrund af Miljøstyrelsens overvågning, hvordan spildevandet bliver renset, i områder hvor vandløbene er forurenede af spildevand. Kommunen kan på den baggrund enten beslutte at spildevandskloakere de udpegede områder med tryksatte systemer, hvis det er muligt, eller beslutte at der skal etableres lokal rensning af spildevandet ved den enkelte ejendom.

Middelfart Kommunes beslutning om kloakering eller lokal rensning vil fremgå af Middelfart Kommunes Spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplanen. Inden spildevandsplanen eller tillæg hertil vedtages af byrådet, skal den i offentlig høring i 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med indsigelser.

Sidst opdateret af Webmaster
09. maj 2018