Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Regnvand til husholdning

Man må gerne bruge regnvand fra tagflader til wc-skyl og vaskemaskinen. Regnvandsanlægget skal installeret af en autoriseret VVS-installatør og tilsluttes kloaksystemet af en autoriseret kloakmester. Der skal være installeret en måler, der registrerer den forbrugte mængde regnvand, da der stadig skal betales vandafledningsbidrag af det afledte vand. Læs mere om vandafledningsbidrag på Middelfart Spildevand (åbner i nyt vindue)

Erhvervs- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen har sammen udgivet en pjece i 2002 om brug af regnvand i husholdningen. 

Fra taget til toilettet - ombrug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner (åbner i nyt vindue)

Pjecen beskriver brugen af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner. Pjecen redegør for principperne for opbygning af anlæg, retningslinier for anvendelsen af regnvandet og potentialet for besparelser. Indeholder desuden eksempler på brug af regnvand i kontorhus og i enfamiliehus.

For at sikre, at regnvandsanlæggene planlægges, udføres og vedligeholdes teknisk og sundhedsmæssigt forsvarligt, har myndighederne indført nye krav i lovgivningen. Det betyder, at vand- og afløbsinstallationer med regnvand skal udføres efter de normer og standarder, der gælder for sædvanlige installationer i bygninger og i jord. Der er desuden blevet udarbejdet en anvisning: “Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger (åbner i nyt vindue) ”, Rørcenter-anvisning 003, juli 2000. Anvisningen kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue) og Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside (åbner i nyt vindue).
Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. september 2020