Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Faskiner til regnvand

De seneste år er ekstremregn blevet mere hyppig, samtidig med at der i byområderne bliver mere befæstet areal. Det giver problemer for kloakkerne i nogle områder, hvor kloakkerne ikke har kapacitet til at lede den store mængde vand væk. Det resulterer i at kloakkerne løber over med en blanding af spildevand og regnvand og vandet kan oversvømme bl.a. kældre, haver, veje og lignende.
I Middelfart Kommune ønsker vi derfor at mest muligt regnvand nedsives i stedet. Herved belastes kloaksystemet og renseanlæggene ikke med vandet, men det siver i stedet ned og er med til at fremme grundvandsdannelsen.

Som privatperson må du gerne etablere en faskine til regnvand på egen grund, dog skal alt arbejde der har med kloakledning at gøre udføres af en autoriseret kloakmester. Det er vigtigt at få lukket gamle rør til kloaksystemet, da det ellers kan give problemer med rotter.

Retningslinier ved etablering af faskiner:


Ved etablering af en faskine er der nogle enkelte retningslinier der skal overholdes.
 • Vandet må ikke komme fra tjæreholdige overflader eller indeholde spildevand.
 • Vejledende afstand til hus med kælder er på 5 m. Hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærre for opstigende grundfugt kan afstanden sættes ned til 2 m. Afstandskravet til skel er på 2 meter.
  Hvis du har kælder og der er problemer med fugt, så kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skaderne - også selv om afstandskravene er overholdt. Hvis du har kælder bør du derfor overveje at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravene forlanger.
 • Afstanden til eventuel drikkevandsbrønd skal være minimum 25 meter.
 • Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet skal være mindst 25 meter.
 • Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen. Det er ikke en forudsætning, at grundvandsspejlet ligger under bunden af faskinen, men der skal tages hensyn til grundvandsstanden ved dimensioneringen af faskinen. Det anbefales dog, at faskinen så vidt muligt etableres over grundvandsspejlet, da der ikke kan ske udsivning under grundvandsspejlet. 

Se video om faskine (åbner i nyt vindue)

Gode råd og anbefalinger:

 •  Hvis man vælger selv at etablere sin regnvandsfaskine, anbefales det at du grundigt undersøger jordbundens nedsivningsegenskaber, så du er sikker på at det kan klare den pågældende mængde regnvand. Sand og grus er ofte velegnet. Morænejord med ler kræver ofte større faskiner og i meget tæt lerjord vil vandet ofte ikke kunne sive ud af faskinen. For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest.
 • Hvor stor faskinen skal være afhænger af det befæstede areal hvorfra der afledes vand (tage, terrasser, indkørsler, ol.) samt jordtypen.
 • Etablering og jævnlig oprensning af en nedløbsbrønd med sandfang inden faskinen, så denne ikke stopper til.
 • Vær opmærksom på eventuelle eksisterende ledningsanlæg i jorden.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag:

Det er muligt at få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbagebetalt hvis du nedsiver alt dit regnvand selv. Kontakt Middelfart Spildevand as (åbner i nyt vindue) for yderligere information om muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
23. september 2020