Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Rotter

Rotte

Har du rotter
Skal dette straks anmeldes. Benyt Kommunens selvbetjeningsløsning (åbner i nyt vindue) eller kontakt Kommunen, hvis du har brug for hjælp til din anmeldelse, på telefon nr. 88 88 55 00. 

Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune
Kommunen er forpligtiget til at bekæmpe skadedyr, nærmere betegnet den brune rotte og husrotten.

Eventuelle udgifter til reparationer, efter skader forårsaget af rotter på privat ejendom, påhviler grundejer.

Anmeldelser af rotter og besøgstider
Rotte observeret indendørs (dvs. i beboelsen):
Rottebekæmperen vil så vidt muligt komme på anmeldelsesdagen, dog senest den efterfølgende dag. 

I weekender og på helligdage kan du, hvis du har rotter i din beboelse eller ved andre særlige tilfælde kontakte kommunens vagttelefon på telefon nr. 28 96 23 80.
Bemærk at det ikke er alle typer af anmeldelser, der er omfattet af vagtordningen. Du kan læse mere om vagtordningen via dette  link - Vagtordning.

Rotte observeret udendørs, eller i garage og skure mv.:
Rottebekæmperen vil komme så hurtigt som muligt, og normalt senest 4 hverdage efter anmeldelsen. I vinterperioderne, hvor der er mange anmeldelser, kan det dog forekomme at der går længere tid før besøget.

Lovmateriale:
”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” nr. 1686 af 18. december 2018.
Du kan læse mere via dette link - Rottebekendtgørelsen (åbner i nyt vindue).

Rottespor
Det er ikke altid let at afgøre, om der er rotter i en bygning eller ej, og ofte kan det være svært at afgøre, om det drejer sig om rotter eller evt. mus, der ikke omfattes af den kommunale bekæmpelsesordning.
I langt de fleste tilfælde må man afsløre tilstedeværelsen af rotter alene på de tegn og spor, dyrene efterlader så som:

 • Rotteekskrementer
 • Løbespor eller veksler
 • Spor efter poter og hale
 • Gnavespor
 • Rottehuller
 • Rottereder
 • Rottelugt
 • Støj

Vil du vide mere om rotter kan du på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue) læse mere om Rotter, rottebekæmpelse og ofte stillede spørgsmål.

Du kan også læse mere i Middelfart Kommunes folder om rottebekæmpelse via dette link - Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune

Rottehandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget har den 5. december 2018 godkendt kommunens nye rottehandlingsplan. Rottehandlingsplanen revideres minimum hvert 3. år. Den nye rottehandlingsplan dækker perioden 1. januar 2019 – 31. december 2021. Rottehandlingsplanen beskriver Middelfart Kommunes handlinger og mål indenfor rottebekæmpelsen. Du kan se rottehandlingsplanen via dette link - Rottehandlingsplan.

Fuglefodring

Rottebekæmpelse vanskeliggøres ofte, når der sideløbende med bekæmpelsen foregår fodring af fugle, dette gælder alle fugle lige fra havens frie fugle til hønsehold.

Rotter er altædende, og fuglemad er altså lig rottemad.

Middelfart Kommune har på den baggrund udarbejdet folderen "Fodring af fugle - ved bekæmpelse af rotter". Tjek folderen og se om der er noget du kan gøre anderledes. Se folderen via dette link - Fuglefodring.

Dyrehold
Rottebekæmpelse vanskeliggøres ofte, når der sideløbende med bekæmpelsen er dyrehold på ejendommen.

Rotter er altædende, og foder er altså lig rottemad.

Middelfart Kommune har på den baggrund udarbejdet folderen "Dyrehold kan tiltrække rotter". Tjek folderen og se om der er noget du kan gøre anderledes. Se folderen via dette link - Dyrehold.

Vildfordringspladser
Middelfart Kommune har endvidere i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udarbejdet folderen ”Skadedyrsbekæmpelse ved og i forbindelse med vildtfordringspladser”. Her får du som ejer af en vildtfodringsplads en introduktion til problematikken med hensyn til skadedyrsbekæmpelse og vildtfodring samt en række retningslinjer til, hvordan du kan indrette din plads anderledes for dermed at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter. Se folderen via dette link.

Har du problemer med andre dyr så som:

 • Mus
 • Mår
 • Mosegrise
 • Myrer
 • Bier/Hvepse
 • Andre insekter
 • Snegle

Så kontakt et skadedyrsbekæmpelsesfirma og få mere af vide.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
12. marts 2020