Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Råger, duer eller måger

Naturstyrelsen er myndighed når det gælder fugle og det er ligeledes Naturstyrelsen der administrerer jagtloven.

Er du generet af fugle eller har du spørgsmål til, hvordan man kan regulere fugle skal du derfor henvende dig til Naturstyrelsen.  Du kan finde flere oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside.

Særligt vedr. råger, duer og måger

Råger

Middelfart Kommune foretager regulering af rågeunger på offentlige arealer. Natur- og Miljøafdelingen vurderer hvert enkelt tilfælde og indhenter herefter de nødvendige tilladelser fra politiet og fra Naturstyrelsen. 

Reguleringen kan, ifølge Naturstyrelsens regler, foretages i perioden 1. maj til 15. juni.
Du kan læse mere om reglerne på Naturstyrelsens hjemmeside via følgende link - regulering af råger

Hvis du er generet af rågerkolonier, på offentlige arealer, så kan du kontakte Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling senest den 1. april på e-mail adressen teknik@middelfart.dk eller på  tlf. 88 88 55 00.

Duer


Middelfart Kommune foretager ikke bekæmpelse af duer men her kan du læse mere om hvad man selv kan gøre for at undgå, at duer slår sig ned eller hvordan du får hjælp hvis du allerede er plaget af duer.
Som husejer eller vicevært kan man med nogle enkle forholdsregler gøre en hel del for at sikre sig mod, at de værste dueplager opstår.

• Kontroller regelmæssigt at loftsvinduer er lukkede.
• Foretag reparation af huller i tag, så som udskiftning af defekte tagplader hurtigst muligt og undgå derved at give duerne adgang til loftsarealet.
• Alle ventilationsåbninger i ejendommens gavle bør forsynes med gitter eller trådnet.
• Begræns foderspild fra foderbrætter ved ejendommen så nedfaldent foder ikke tiltrækker duer såvel som rotter. Se mere om bekæmpelse af rotter.

Kom duerne i forkøbet

Ved at etablere permanente spærringer, som gør det umuligt for duerne at finde opholdssteder på bygningens gesimser, tagrender, tagryg eller sålbænke sikrer du dig bedst mod duer. Der findes her en række forskellige systemer for at få den bedste rådgivning kontakt da et af de mange skadedyrsfirmaer som også har specialiseret sig i bekæmpelsen af duer.

Er skaden sket


Kontakt et skadedyrsfirma, der findes en række virksomheder som også kan hjælpe dig hvis du føler dig plaget af duer. De kan både foretage indfangning og desinfektion af loftsarealer, hvis du skulle være så uheldig at duer er trængt ind på dit loft.

Måger

Måge
Det er i Danmark ikke tilladt at jage måger, men du kan som grundejer ansøge om en dispensation til regulering hos Naturstyrelsen, som administrerer jagtloven.

Det skal bemærkes, at kommunen ikke har lovhjemmel til at gå ind på en privat ejendom og foretage regulering. Oplever du som lejer, at der er problemer, skal du tage kontakt til ejer og bede vedkommende om at tage affære

Jagtloven stiller i forbindelse med skydning af fugle almindeligvis krav til arealstørrelse og krav til nedfald af hagl mm. Disse krav medfører at jagt i byzone under normale omstændigheder ikke er muligt, selv indenfor jagtsæsonen.

En dispensation tilsidesætter de krav, der normalt er gældende i jagtlovgivningen.

Naturstyrelsen oplyser, at der kan gives dispensation til bekæmpelse af måger, når mågerne giver alvorlige gener på en lokalitet.

Naturstyrelsen oplyser ligeledes, at en af forudsætningerne for at få en dispensation, er at grundejer forud for reguleringen har forsøgt sig med brug af vildtafværgemidler. Der kan være tale om skræmmeskud, skræmmelyde vha. opstilling af højtalere, genstande på taget osv. Efter reguleringen er foretaget, skal der forsættes med at anvende disse afværgemidler.

Ansøgning om dispensation til regulering af måger sendes til Naturstyrelsen. Kontakt evt. deres vildtkonsulent hvis du har yderligere spørgsmål til reguleringen.

Middelfart Kommune har for et erhvervsområde i Middelfart udarbejdet en indsatsplan for måger - Indsatsplan 2021. Området er valgt idet der her primært opleves gener fra måger.

Middelfart Kommune har endvidere udarbejdet en informationsfolder om regulering af måger hvor du kan læse mere om hvordan de forskellige metoder til regulering. 

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
22. marts 2021

Naturstyrelsen

Du kan finde flere oplysninger ved:

Naturstyrelsen

Deres vildtkonsulent kan findes her.