Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Olietanke

Regler for olietanke
Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den enten fjernes eller sløjfes. 

Sløjfningsterminer 2019 for tanke under 6.000 liter.

Hvis tanken sløjfes: 

 • Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
 • Det er ikke et lovkrav at nedgravede tanken opgraves.
 • Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. en indkørsel), anbefales det, at 
  den fyldes med sand og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.
 • Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen. Til anmeldelsen skal 
  Middelfart Kommunes blanket for anmeldelse og afmeldelse af olietanke bruges. Udfyld blanketten med NemID og send til kommunen (åbner i nyt vindue).
  blanketten ud.
 • Det anbefales af forsikringsmæssige årsager, at få taget en jordprøve, senest ½ år efter at en tank er blevet sløjfet, for at sikre sig, at der ikke er sket jordforurening. 

Hvis tanken fjernes:

 • Tanken tømmes for restindhold, hvorefter den bundsuges og skylles.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Rør fjernes.
 • Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tank fjernes, skal det omgående anmeldes til kommunens jordforureningsgruppe på tlf. 88 88 55 00.
 • Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er fjernet, og at disse regler er overholdt senest 4 uger efter for at fjernelsen. Til afmeldelsen skal Middelfart Kommunes blanket for anmeldelse og afmeldelse af olietanke bruges. Udfyld blanketten med NemID og send til kommunen (åbner i nyt vindue).
 • Det anbefales af forsikringsmæssige årsager, at få taget en jordprøve, senest ½ år efter at en tank er blevet fjernet for at sikre sig, at der ikke er sket jordforurening.

Middelfart Kommune fører ikke tilsyn ved sløjfning eller opgravning af tanke.

Der henvises i øvrigt til nye regler for mellemstore olietanke: Nye regler for mellemstore olietanke.
Ny olietank


Det skal meddeles kommunen, hvis en ny tank ønskes nedgravet/opstillet. For tanke under 6.000 liter er fristen 2 uger før etablering. Til anmeldelsen skal Middelfart Kommunes blanket for anmeldelse og afmeldelse af olietanke bruges. Udfyld blanketten med NemID og send til kommunen (åbner i nyt vindue).


Kopi af tankattesten skal sammen med anmeldelsen indsendes til kommunen. Det er vigtigt selv at gemme tankattesten, da det er brugerens garanti for, at tanken overholder loven, og at den dækkes af forsikringen. Tankattesten modtager du af forhandleren af olietanken.

Krav til olietanke
 

 • Tanken skal være typegodkendt
 • Tanken må ikke være brugt medmindre den er forsynet med oprindeligt mærkeskilt.
 • Nedgravede tanke under 6000 L må ikke flyttes.
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 meter fra andre boringer og brønde hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm.

Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Se folderen fra Beredskabsstyrelsen

Hvad gør du når du skifter energiforsyning
Skifter du energiforsyning skal dette indberettes til Middelfart Kommune så de rigtige oplysningerne fremgår i BBR (Bygnings og Bolig Registeret).

Hvis olietanken går læk eller du spilder olie
I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Middelfart Kommunes Jordforureningsgruppe på tlf. 88 88 55 00.

Forsikringordning
Der er lavet en aftale mellem olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation (http://www.oliebranchen.dk/ ) og forsikringsselskabet TopDanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, hvor > 50 % benyttes til opvarmning af bolig. Forsikringen betales automatisk via olieprisen. Er tanken derimod ulovlig, dækker forsikringen ikke. Er du i tvivl om hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab.

I Miljøstyrelsens pjece ”tjek din olietank” kan du læse mere om hvilke regler, der er gældende for olietanke under 6.000 liter, og bl.a. hvornår de skal fjernes eller sløjfes (tages ud af brug).

Alle de vigtigste informationer er samlet i folderen "regler for villaolietanke", som du kan downloade her eller få udleveret, hvis du henvender dig til Middelfart Kommune.
Har du andre spørgsmål angående olietanke kontakt Natur- og Miljøafdelingens Industrigruppe på tlf. 88 88 55 00.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
20. marts 2019

Etablering af tankningsplads

Etablering af tankningsplads